Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

Suomen golfin strategian jalkauttaminen

Viestintä ISOSSA roolissa

Suomen golfin uuden strategian yhdeksi painopistealueeksi nousi odotetusti viestintä, sekä kyselyissä että erilaisten palautteiden muodossa. Golf ei lajina ole pystynyt viestimään kaikista sen erinomaisuuksista, sen sijaan on ryvetty erilaisten negatiivisten uutisten viidakossa. Uuden strategian jalkauttamisen myötä lajin imagoa uudistetaan ja viestintään panostetaan sekä ulkoisesti että sisäisesti.

Viestintätyöryhmä on eri kokoonpanoissaan kokoontunut jo 4 kertaa, kolme tapaamista keskittyi itse strategiatyöhön ja 27.5.2016 Kurk Golfissa kokoontunut työryhmä keskusteli käytännön toimista. Strategian viestintätyöryhmään ovat tähän mennessä osallistuneet Talent Vectian Kari Kasasen johdolla Petri Peltoniemi Suomen Golfliitosta, Olli Lehtonen Finnairilta, Thomas Enholm Union Brandista, Kari Häti Moukarista, Mikael Hästbacka Numeasta, Seppo Palminen, Ilkka J. Juva, Sami Markkanen ja Jere Jaakkola Otavamediasta, Timo Eskeli Pickalasta ja Jukka Rimpiläinen SGKY:n edustajana. Kokouksen sihteerinä on toiminut Talent Vectian Niklas Koski. Kukin osallistuja on tuonut mukanaan oman alueensa erikoisosaamista.

27.5.2016 viestintätyöryhmän tapaamisessa Kurk Golfissa olivat läsnä vas. Niklas Koski, Timo Eskeli, Jere Jaakkola, Petri Peltoniemi, Kari Kasanen, Sami Markkanen ja kuvaushetkellä kameran takana ollut Jukka Rimpiläinen.


Lajista riittää puhuttavaa
Strategian valmistelun yhteydessä viestintätyöryhmä keskusteli laajasti golfista, sen kaikki toiminnot huomioiden. Epäkohtia löydettiin joka suunnasta ja niiden korjaamiseksi mietittiin ratkaisuja. Keskustelu oli avointa ja vilkasta, eikä kritiikkiäkään kavahdettu, sillä jokainen ymmärsi valtavan työmäärän, joka ryhmällä oli edessä. Seinien täytyttyä muistioista ja ideoista, oli kokousten jälkeen Talent Vectian vastuuhenkilöiden työnä koostaa niistä raportit ja löytää asian ydin.

Keskustelu käsitteistä
Strategian valmistuttua ja sen tultua viestintää ohjaavaksi rungoksi, päästiin 27.5.2016 keskustelemaan käytännön toimenpiteistä. Sitä pohjusti keskustelu käsitteistä, muun muassa siitä, miten kukin käsitti sisäisen ja ulkoisen viestinnän. Kun näistä oli päästy yksituumaisuuteen, ryhdyttiin miettimään käytännön toimia, joilla hyvinkin nopealla aikataululla voitaisiin saada tuloksia aikaan. Vaikka työryhmän varsinaisia ratkaisuja aletaan toteuttaa vuoden 2017 alusta, on jo nyt luotava valmiuksia vastaanottaa Olympialaisten mahdollisesti aikaansaama kiinnostus lajin pariin.

Golfyhteisöjen viestintävastaavien verkostoiminen
Nopeimpana toimena sisäisen viestinnän kehittämiseksi viestintätyöryhmä esittää kaikkien golfyhteisöjen viestintävastaavien tunnistamisen ja sen verkostointiprosessin. Keskustelu lähti liikkeelle kommentista, kuinka hyvin tai huonosti esimerkiksi liiton tiedotteet kulkevat yhteisöissä kaikille vastuuhenkilöille. – Tiedotteet kulkevat kuin suppilon läpi ja monesti ne jäävät jonkun henkilön koneelle, vaikka yhteisön muille jäsenille niillä olisi käytännön merkitystä, totesi Pickala Golf ry:n puheenjohtaja Timo Eskeli. Työryhmän jäsenet kokivat hyvin merkitykselliseksi viestintävastaavien verkoston kehittämisen, jolloin myös kaksisuuntainen viestintä ja viestinnän kohdentaminen paranisivat. Golfliiton toimesta näiden viestintävastaavien tunnistaminen käynnistyy omien yhteystietojen seulomisella ja kaikille yhteisöille suunnatun kyselyn avulla. Viestintävastaaville järjestettävästä koulutuksesta alan nykyisistä viestintäprosesseista, sosiaalisen median hallinnasta ja parhaista käytännöistä keskusteltiin. Vuoden 2017 tavoitteena on valmiiden sisältöjen tuottaminen golfyhteisöjen viestintään, viestinnän laadun parantaminen ja interaktiivisuuden lisääminen. Viestintää odotetaan myös yhteisöiltä liittoon päin ja miksei myös yhteisöjen välillä.

Ulkoiseen viestintään panostetaan jo nyt
Jo kuluvana vuonna golf saa runsaasti näkyvyyttä Olympialaisten ansiosta. Otavamedia toteutti toukokuussa jaetun Anna Golf -lehden, joka on kaikkien naisten (ja miesten) luettavissa digiversiona anna.fi -sivustolla. Lisäksi yhtiö tuotti yhdessä Ylen kanssa golfin infovideon, jota näytetään lähetyksissä ja se on lähtenyt hyvin leviämään myös somessa. Golfviikon viestintään on panostettu ja Otavamedia tuotti liitolle Facebook-kamppiksen, joka kohdennetusti kertoo Golfviikosta ja houkuttelee kokeilemaan lajia. Kampanja käynnistyi lauantaina 4.6. Otavamedia päätti myös lähettää tiedottaja/toimittajan Rioon golfin olympiakisojen ajaksi varmistamaan sen, että laji saa maksimaalisen näkyvyyden tiedotuksen avulla. Ylen kanssa yhtiö tuottaa myös tv-lähetyksiä, joihin heiltä tulee asiantuntijat.

Aloita Golf -sivusto tukee laajaa näkyvyyttä
Tämä vuosi on iso mahdollisuus golfille ja sen aikaansaamaa kiinnostusta tukee Otavamedian lähiviikkoina avattava Aloita Golf -sivusto. Sivusto antaa kattavat ohjeet lajin aloittamiseksi ja esittelee matalan kynnyksen esimerkkejä kenttätasolta. Tavoitteena on löytää jokaiselle lajista kiinnostuneelle lähellä oleva kenttä, jossa lajiin voi tulla mukaan yksinkertaisella ja edullisella mallilla.

Suunnitelmat vuodelle 2017
Jo nyt tiedetään, että lämpimän kevään ja kenttien monipuolisen tarjonnan ansiosta kaikki merkit ennätysaktiiviselle golfkaudelle ovat ilmassa. Kentät ovat ilmoittaneet 30-40 % kasvusta kierrosmäärissä ja green fee -pelaajien määrissä. Se antaa hyvät eväät kaudelle 2017, jonne suunnitellaan lajihistorian suurinta viestintäkampanjaa. Työryhmä tulee pyytämään syksyllä tarjoukset useilta viestintätoimistoilta lajin imagon parantamiseksi ja strategian painopistealueiksi valittujen naisten ja junioreiden saamisesta golfin pariin. Jo 27.5. kokouksessa nähtiin välähdys YLE:n sittemmin jo nettisivuillaan julkaisemasta infografiikasta, jossa tiivistetään hauskalla tavalla mistä golfissa on kysymys. Golfin sisältä ei voisi kuvitellakaan niin tuoreiden ja kiinnostavien ideoiden syntyvän.

Viestintäryhmä seuraa muiden työryhmien työtä
Koko uuden strategian jalkautus vaatii useiden eri työryhmien vastaavia toimia ja tiedotusta. SGKY:n puheenjohtaja Hans Weckman avaa omassa artikkelissaan talous- ja toimintaolosuhteet -työryhmän aikaansaannoksia.
Panostus naisten saamiseksi lajin pariin on erittäin hyvissä käsissä, sillä ladytoimikunta vieraili vastikään Ruotsissa selvittämässä heidän toimiaan vastaavissa haasteissa.
– Juniorityöryhmää vetää liiton hallituksesta Jyrki Nykänen. Golfliiton toimintasuunnitelmassa tehdään jo kuluvana vuonna töitä golfyhteisöjen junioritoiminnan laadun parantamiseksi laatuseurasertifioinnilla, kertoo Suomen Golfliiton toiminnanjohtaja Petri Peltoniemi. – Haasteena on saada muokattua golfin imagoa ja koko toimialaa nuorten kiinnostusta herättäväksi. Junioreiden määrä on ollut laskussa viimeiset vuodet ja ohjatussa toiminnassa koko maassa on vain 2000 alle 18 vuotiasta, hän jatkaa.
– Kilpailutoiminnan osalta Suomen PGA ja Golfliitto ovat pitäneet muutamia tapaamisia strategian kilpa- ja huippu-urheiluosuuden suunnitelmista vuosille 2017-20. Keskusteluissa on ollut esillä niin valmennustoiminnan tehostaminen kuin kilpailujärjestelmän uusiutuminen. Näihin suunnitelmiin ja esityksiin palataan loppukesästä/ alkusyksystä, kun ne ovat muotoutuneet valmiimmiksi esityksiksi, esittää Peltoniemi

Petri Peltoniemi on tuonut viestintätyöryhmän kokouksiin tiivistyksen muiden työryhmien toimista. Heidän työnsä tuloksista tullaan tiedottamaan ajallaan.

Otavamedian naisille suunnattu Anna-lehden golfin erikoisnumero
on otettu kohderyhmässä hyvin vastaan.

Lehti on luettavissa verkosta.

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös