Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

Ovatko vakuutuksenne varmasti kunnossa?

Esa Meriläinen sai dramaattisen tekstarin ollessaan lomamatkalla Australiassa – klubitalolla on tulipalo. Nurmijärven Golfkeskuksen toimitusjohtaja ei hypännyt seuraavaan lentokoneeseen, sillä hän tiesi vakuutusten olevan kunnossa. Huoli oli silti suuri, olihan klubitalon remontti ajoitettu valmistumaan ennen pelikauden avausta ja nyt siitä varmasti myöhästyttäisiin. Mihin kaikkeen tulipalolla olisikaan vaikutusta, sitä ei toimitusjohtajakaan osannut tuolloin arvioida.

Nurmijärven Golfkeskuksen klubitalon laajennusta alettiin rakentaa lokakuun 2015 lopulla. Helmikuussa hitsattiin viimeistä teräskannaketta, joka yhdistäisi uuden osan kattorakenteen vanhan osan runkopalkkiin. Jostain syystä vanha palkki ylikuumeni ja siinä kiinni oleva puurunko alkoi kyteä ja leimahti lopulta liekkeihin. Työtä suorittanut hitsari ja tulityösuunnitelman edellytysten mukaan paikalla ollut vahti tarttuivat jauhesammuttimiin ja soittivat palokunnan paikalle. Ensimmäinen palolaitoksen 10 sammutusyksiköstä saapui paikalle 18 minuutissa. Tuli sammui, mutta leimahti taas toisaalla. Palo vahingoitti eniten ravintolasalin vanhan puolen kattoa, joka joudutaan kokonaan nyt uusimaan. Myös 14 m3 sammutusvettä sisätiloihin johti mittaviin kuviatustöihin. Tapahtuneesta huolimatta rakennus saadaan osittain käyttöön huhtikuun puoliväliin mennessä. – Ravintolasali ei toimi vielä silloin täysillä, mutta jotakin tarjoilua voidaan järjestää – oluttakin saa, lupaa Esa Meriläinen.

Mitä vakuutuksia tarvitaan?
Tulipalouutinen levisi nopeasti alan ihmisten keskuudessa ja Esa Meriläinen sai useita soittoja, lähes jokainen kysyi – olihan vakuutukset kunnossa. Ja olihan ne, kiitos ulkopuolisen rakennuttajakonsultin, joka kävi urakoitsijan ja aliurakoitsijan kanssa rakennusurakointiin kuuluvat vastuuvakuutukset läpi ennen töiden aloittamista. Ihan yksinkertainen asia tuo vakuutusten miettiminen ei ollut, sillä rakennusurakoitsijan vastuuvakuutus kattaa ainoastaan sovittuun urakkaan kohdistuneet vahingot. Urakkaan kuulumattomien osuuksien vahingot tulivatkin klubirakennuksen kiinteistövakuutuksesta katettaviksi. Klubitalon omistaa oma kiinteistöyhtiö, jonka omistajia puolestaan ovat kenttäyhtiö ja seura. Kiinteistö Oy:llä on oma vakuutus jälleenhankinta-arvosta. On erillinen irtaimistovakuutus, joka korvaa irtaimistoa tiettyyn arvoon asti ja siinäkin on useita alakohtia. Kenttäyhtiöllä on oma yritysvakuutus, joka huomioi sen irtaimiston, toimistokoneet ja tarvikkeet, jotka olivat sijoitettuina klubirakennukseen. Klubitalossa on vuokralaisena ravintoloitsija omine vakuutuksineen jne.

Kuka aiheutti vahingon?
Korvauksia pohditaan myös sen perusteella, kuka aiheutti vahingon. Rakennuttaja oli varmistanut, että urakoitsijalla ja myös heidän käyttämillään aliurakoitsijoilla oli rakennettavan kohteen kattava vastuuvakuutus. Rakennushan on remontin ajaksi luovutettu urakoitsijalle ja sen aliurakoitsija aiheutti vahingon. Kun vahinko sattui rakennusurakan aliurakan töistä, jääkin vakuutusyhtiöiden kesken selvitettäväksi kustannusten lopullinen kirjautuminen, mutta ensisijaisesti vahingonkorvaukset hoidetaan kiinteistöyhtiön vakuutusten kautta.

Keskeytys- ja katevakuutus
Ison vahingon sattuessa on pohdittava, mitä tuloja saatetaan sen johdosta menettää. Nurmijärven tapauksessa Kiinteistö Oy saa tulonsa kenttäyhtiöltä eikä siihen tule keskeytystä. Kenttäyhtiö saattaa menettää jonkin verran vuokratuottoja ja tapahtumatuottoja. Niiden korvaamiseksi tarvitaan keskeytysvakuutus eli ns. katevakuutus, joka korvaa todistettavat tulonmenetykset. Keskeytysvakuutuksen ottaminen golfyhtiön vakuutussopimuksiin on syytä harkita riskianalyysin avulla ja vakuutusyhtiön kanssa keskustelemalla. Vahinko aiheuttaa aina myös välillistä lisätyötä ja jos niitä halutaan korvattavaksi saatetaan tarvita vielä erillinen lisäturvavakuutus.

Vakuutussopimuksen merkinnät jälleenhankinta-arvosta kannattaa myös tarkistaa sopimuskohtaisesti, onko se aina 100 % korvaava vai onko vakuutuksessa omavastuuosuus, joka muuttuu vahingon laajuuden myötä. Samoin kaikilta ulkopuolisilta urakoitsijoilta tulee aina tarkastaa niiden vastuuvakuutuksen voimassaolo ja kattavuus. Esimerkiksi jos ulkopuolinen urakoitsija tekee kaivuutöitä alueella ja ajaa työkoneen yöksi kenttäyhtiön halliin, voi syntyä työkoneen aiheuttamasta tulipalosta mittavat vahingot.

Esa Meriläinen kiittelee Fennian hoitaneen asiansa hienosti, samoin hän on tyytyväinen käyttämänsä rakennuttajakonsulttien osaamiseen rakentamisen säädösten ja valvonnan osalta. Ja lähettää kollegoille terveiset, tarkistakaa vakuutuksenne ja niiden ehdot.

Paloturvallisuus on asennekysymys

Viime vuonna Suomessa sattui yli 11 000 tulipaloa, joista asuntopaloja oli neljännes. Sisäministeriön Pelastusosaston mukaan tulipalon yleisin syttymissyy on varomaton tai huolimaton tulen käsittely.
Myös sähkölaitteista aiheutuu merkittävä määrä tulipaloja niin yrityksissä kuin asunnoissakin.
– Tulipalon vaaratekijät ja vaaratilanteet voidaan usein poistaa oma-aloitteisesti tottumusten muutoksilla ja pienilläkin toimenpiteillä, sanoo Fennian aluejohtaja Lindström.
– Sähkölaitteiden ympäristön siisteyteen liittyy merkittävä paloriski. Esimerkiksi keittiön jääkaapin tai pakastimen takaosasta tulisi puhdistaa pölyt säännöllisesti, Lindström opastaa.
– Paloriskin ennaltaehkäisemisen lisäksi on syytä huolehtia, että kulkureitit ovat kulkukelpoisia ja esteettömiä. Rakennuksen uloskäytävillä sekä säilytystilojen kulkureiteillä ei saa säilyttää tavaraa, koska se vaikeuttaa poistumista ja pelastustöitä. Liiallisen tavaran määrää huoneistoissa ja varastotiloissa tulisi myös välttää, jotta palokuormat eivät kasvaisi kohtuuttoman suuriksi, Lindström sanoo.

Yksikönjohtaja Pekka Mäkinen Fenniasta, kokosi listan, mitä tulisi huomioida vakuuttamisessa:

 • kuvataan kaikki toiminta, mitä rakennuksessa harjoitetaan (ravintola, välinevuokraamo, myymälä…)
 • varmistetaan teknisten tietojen oikeellisuus (rakennusmateriaalit, rakennus-/peruskorjausvuodet, pinta-ala ja tilavuus)
 • vakuutetaan kohde täysarvoperiaatteella, jolloin alivakuuttamisen riskiä ei ole
 • varmistetaan kiinteiden rakennelmien vakuutusturva (esim. keittiö- ja ravintolatilojen kiinteä sisustus ja rakennelmat eivät välttämättä sisälly rakennuksen vakuutukseen)
 • varmistetaan, että vakuutussopimukseen sisältyviä suojeluehtoja noudatetaan – laiminlyönti voi johtaa korvauksen alentamiseen
 • otetaan huomioon mahdolliset erityispiirteet, kuten rakennuksen korkea ikä, suojelukohteet, muuttuneet kaava- ja rakennusmääräykset tms.

Vakuutusmaksu
Rakennuksen omaisuusvakuutuksen maksu perustuu vakuutuksenottajan ilmoittamaan rakennuksen tilavuuteen tai euromääräiseen vakuutusmäärään. Lisäksi rakennuksen vakuutusmaksuun vaikuttavat mm.:

 • rakennuksen paloluokka
 • rakennuksen käyttötarkoitus
 • rakennuksen ja sen putkistojen ikä
 • rakennuksen tekniset suojalaitteet, kuten sprinklerilaitteisto
 • vakuutuksenottajan omavastuu.

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös