Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

Esimerkkinä tanskalainen The Scandinavian

Kentän oman profiilin
rakentaminen on pitkä prosessi!

Alkuperäinen teksti: David Shepherd - CEO, The Scandinavian
Golf Business Monitor, images: Jakob Sjoman

Käännös: J. Rimpiläinen, Honour-Golf Digital

Liittyessäsi jäseneksi uuteen golfyhteisöön ensimmäiset kuukaudet sujuvat yhteisöä analysoiden ja kentän sijaintia arvioiden. Mietit kentän vahvuuksia ja heikkouksia, mahdollisia uhkakuvia ja todennäköisesti opit paikallista golfkulttuuria sekä klubihenkeä. Olet jo varmasti etukäteen päättänyt millaiseen klubiin liityt eikä pitkään toimineen kentän profiilia ole helppo muuttaa. Uusilla kentillä tilanne on toinen, kenttäyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja voivat lähteä kehittämään toimintaansa haluamaansa tavoitteeseen. Muutostyössä on huomioitava osakkaiden laaja joukko, jolle tulee avoimesti perustella toimenpiteet ja tavoitteet. Sama koskee muitakin sidosryhmiä, avoimella tiedottamisella on merkittävä vaikutus muutostyön onnistumiseen.

The Scandinavian – osakaskenttä
Scandinavian golfkentällä oli alusta asti tavoitteena omia osakkaita palveleva kenttä, ja se päätös vaikutti myös tilojen ja kentän suunnitteluun. Kun osakasmäärän huomattiin jäävän alle tavoitteiden ja liiketoimintaan tuli haasteita, katosi alkuperäinen tavoite joksikin aikaa ja ryhdyttiin kehittämään epäolennaisia asioita. On luonnollista, että alkuvaiheessa saatetaan tavoitella parempaa liiketulosta kaikilla mahdollisilla tulovirroilla (yritysosakkeilla, osakkaiden vierailla, vieraspelaajilla, alennuksilla, yritystapahtumilla jne.). On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikkia ei voi palvella hyvin yhtäaikaa.
Pienten yksityiskohtien kehittämisellä saattaa olla merkittävä vaikutus golfkentän tulevaisuuteen. – Kannustan kaikkia vastaavassa tilanteessa olevia välttämään nopeita voittoja ja varmistamaan ettei tehdyillä toimilla vaikuteta asioihin, jotka ovat todella tärkeitä, sanoo David Shepherd.

"Ei ole mahdollista tarjota kaikkea kaikille, joten älä edes yritä sitä."– Olen nähnyt useita osakasklubeja, joissa on tyytymättömien osakkaiden mielestä liikaa vieraspelaajia. Olen myös nähnyt miten Pay and Play -kentille on kehitetty mitä mielikuvituksellisimpia jäsenetuja, jotka vain tuottavat eripuraa yhteisössä. Erilaisia profiileja sekoittamalla oma identiteetti katoaa tai sitä on mahdoton synnyttää, jolloin myös viesti pelaajille on epäselvä. Myös erilaiset vaatimukset pelinopeudelle, ravintolan tarjonnalle, golfpalveluille jne. saattavat aiheuttaa kokonaisuudelle tarpeetonta painetta.
– Valitse omalle kentällenne sopiva profiili, ymmärrä mitä asiakkaasi haluavat ja palvele heitä paremmin kuin kukaan muu.
Kun päätös oman golfyhteisön profiilista on tehty, on hyvä ymmärtää sen toteutuksen vievän aikaa. Tavoitteet on pidettävä kuitenkin korkealla. On myös muistettava, että päätöksentekoon osallistuvilla hallitusten jäsenillä, toimikuntien jäsenillä, henkilökunnan jäsenillä ja muilla on vähemmän aikaa näiden asioiden pohtimiseen. Tällöin saatetaan tehdä ehdotuksia, jotka eivät palvele kokonaiskuvaa ja tavoitetta. Jokaiselle päätöksentekoon osallistuvalle olisikin esiteltävä pitkän tähtäimen suunnitelma ja varmistettava, että he ovat sen ymmärtäneet. Samoin jokaiselle uudelle osakkaalle tulisi kertoa yhteisön tavoitteista. Näin vältytään useimmilta ristiriidoilta tilanteissa, joissa toimiva johto ja hallitus puolustavat yhdessä päätettyä visiota. The Scandiavialla on joitakin liiketoiminta-alueita, joilla tasapainotetaan taloutta tällä hetkellä. Tavoitteena on kuitenkin keskittyä tulevaisuuden kannalta merkittäviin asioihin, jotta vähemmän oleellisia voidaan vähentää tai jopa lakkauttaa.

Päätavoitteemme on: osakasmäärän kasvattaminen olemalla sellainen klubi, jota osakkaat arvostavat!

The Scandinavian – tavoitteiden määrittäminen

Tavoitteiden määrittäminen on helppoa, niiden toteuttaminen onkin vaikeampaa. Näiden toimien avulla kuljemme kohti tavoitettamme.

• Toiminnan jatkuva parantaminen – Jos pysymme paikallamme, menemme itse asiassa taaksepäin. Etsimme aina sekä omalta toimialalta, että sen ulkopuolelta parhaita ratkaisuja hyödynnettäväksi.

• Parhaat ammattilaiset – Varmistamme, että meillä on oikeat osaajat oikeissa tehtävissä, sekä myynnissä että palvelutuotannossa.

• Luo vahvat arvot – ja elä niiden mukaan. The Scandinaviassa istutamme jäsentemme mieliin; Kunnioita paikkaa, kunnioita peliä ja kunnioita muita jäseniä.

• Tärkeysjärjestys – Järjestä aikaa sekä tehokkaalle myynnille että työlle parhaan asiakaskokemuksen tuottamiseksi.

• Tehokas markkinointi – Markkinointistrategia ja budjetti on kohdennettu niihin toimiin, joilla haluamme kasvaa. The Scandinavian -kentän tapauksessa toiminta keskittyy olemassa olevien osakkuuksien säilyttämiseen ja niiden lisäämiseen.

• Johdonmukainen viestintä – Varmista riittävällä ”kentän tarinan” toistolla, että jokainen ymmärtää minne olemme matkalla ja mikä on tavoitteemme. Esimerkiksi: Sitouta osakkaat, hallituksen jäsenet, henkilökunta ja jäsenet toimimaan kentän lähettiläinä sen tarinaa jakamalla.

• Kuuntele – osakkaita ja jäseniä käyttämällä kaikkia viestintävälineitä ja sosiaalisen median kanavia ja kannustamalla palautteen antoon, myös suullisesti.

• Tee hyviä päätöksiä – Pysy suunnitelmasi takana tekemällä kerättyyn tietoon ja luottamiesi tahojen kokemuksiin perustuvia päätöksiä.

• Arvioi – Tarkkaile jatkuvasti tehtyjen päätösten seurauksia, mutta älä pelkää kokeilla uusia asioita tai luopua sellaista jotka eivät toimineet. Suurin virhe on, ettei kokeile mitään (tai tekee hyvin vähän) ja odottaa silti asioiden muuttuvan.

Golfyhteisön toiminnan ja kulttuurin kehittäminen on ikävä kyllä hidas, kärsivällisyyttä koetteleva ja epäkiitollinen tehtävä. On hyvä muistaa, että joillakin klubeilla työ on kestänyt yli sata vuotta eikä se työ siihenkään lopu. Pitkäjänteinen, oikeisiin asioihin keskittyvä tekeminen ja kaikkien ympärillä olevien ihmisten samanmielisyys ovat ainoa tie haluttuun lopputulokseen. The Scandinavian -kenttä on vasta matkansa alussa tullakseen todelliseksi osakkaiden klubiksi. Tekemällä sen eteen ehdottoman parhaamme, annamme mukana olevien ja arvomme jakavien ihmisten viedä meidät uudelle tasolle.

Alkuperäisen artikkelin löydät täältä >

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös