Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

Suomen golfin strategiatyön vaiheita

Olin mukana jo edellisellä strategiakierroksella vuosina 2009-2010 istuessani liittohallituksessa. Silloinen strategiatyö tehtiin käytännössä Golfliiton sisäisenä työnä ja alan muita toimialajärjestöjä kuunneltiin vain muutamassa lyhyessä keskustelussa. Silloinen strategiapaperi käsittikin täysin Golfliiton omat strategiset tavoitteet ja strategia jäi pääosin jalkauttamatta.

Vuosien kuluessa strategian päivitys nousi ajankohtaiseksi ja eri toimialajärjestöjen aloitteesta asia lämmitettiin uudestaan loppuvuodesta 2014. Tässä vaiheessa puhuttiin vuoden 2010 strategian päivittämisestä. Varsinainen lähtölaukaus tapahtui viime vuoden helmikuussa, jolloin golfin toimialapäivien yhteyteen oli järjestetty puolen päivän strategiaharjoitus. Tässä tilaisuudessa päivien osanottajilla oli tilaisuus merkitä omalta kannaltaan tärkeitä asioita strategiakonsultin laatimiin teemapahveihin.

Painopistealueet kirkastuvat
Painopistealueita oli alussa iso liuta käsittäen käytännössä kaikki golfin osatoiminnot. Lopputalvesta Golfliitto järjesti myös jäsenkyselyn, jonka tuloksista oli johdettavissa asiaan enemmän tai vähemmän vaikuttavia johtopäätöksiä. Osallistuin useisiin työpajoihin ja 9.4.2015 loppusuoralle oli kiteytynyt neljä strategista painopistealuetta, nimittäin:

Kuten esityksen otsikosta näkee vallitsi edelleen suuri epätietoisuus siitä, oltiinko laatimassa yhteistä Suomen golfin strategiaa, vai ainoastaan Golfliiton omaa strategiaa. Semminkin kun työpajoissa yleensä oli liiton väkeä enemmän kuin muita yhteensä. Vähitellen keskustelu kääntyi kuitenkin siihen suuntaan, että olisi hyvä laatia koko golfalaa käsittävä Suomen golfin strategia.
27.5.2015 pidetyssä työpajassa asia kiteytyi niin että ensimmäistä kertaa seinälle heijastettiin ajatus siitä että kaiken yläpuolella olisi jonkinlainen yhtenäinen Suomen golfin toiminto, sitä lähemmin määrittelemättä. Strategiset painopistealueet olivat edelleen ennallaan.

Suomen golfin kattojärjestö nostettiin pöydälle
14.9.2015 tavattiin ensimmäisessä ”Talous ja toimintaolosuhteet” -painopistealueen työpajassa. Siinä pidin seikkaperäisen esityksen Suomen golfin tilanteesta ja siihen sisältyvistä haasteista. Otin myös esille ajatuksen yhtenäisestä Suomen golfin kattojärjestöstä. Tässä vaiheessa herätettiin myös kysymykset siitä, ovatko nuoriso- ja kilpagolf ollenkaan strategisia painopistealueita, vai ”business as usual”. Painopistealueet jäivät kuitenkin voimaan.
Seuraava työpaja seurasi 28.10.2015 ja siinä vaiheessa konsultit olivat määritelleet seuraavat painopistealueen tavoitteet, jotka hyväksyttiin sisällytettäväksi laadittavaan strategiakehykseen.

Viestintä projektiksi
Kesän ja syksyn aikana strategiatyö oli esillä eri aluekokouksissa sekä puheenjohtajapäivillä, herättämättä sen laajempia keskusteluja tai intohimoja. Marraskuun liittovaltuuston kokouksessa Golfliiton johto esittelikin strategiatyön tilannekatsauksen ”valmiina strategiana”, joka vähäisin tarkennuksin voitaisiin esitettää hyväksyttäväksi helmikuun 2016 liittokokouksessa. Tässä vaiheessa strategisissa painopistealueissa oli tapahtunut kaikessa hiljaisuudessa muutos, nimittäin naisgolf oli otettu mukaan ja viestintä oli pudotettu pois. Viestintä on otettu vuoden 2016 projektiksi ja alistettu sen jälkeen tukitoiminnoksi.

Suomen golfin rakenneryhmä perustettiin
Muut toimialajärjestöt ovat olleet varauksellisempia. SGKY:n syyskokous hyväksyi tilannekatsauksen strategiakehyksenä, josta puuttuvat konkreettiset toimenpiteet ja mittarit. Syyskokous totesi kuitenkin, että siitä on hyvä lähteä työstämään alan työnjakoa ja resurssointia.
Puoli vuotta tuon jälkeen tilanne on aika lailla sama. 11.5. pidetty työpaja oli edelleen kovasti liittovetoinen. Työpajassa sovittiin mm. kenttäpalveluiden (entinen seurapalvelut) työryhmästä sekä Suomen golfin rakenneryhmän perustamisesta.

Golfliiton johtamana
Yhteenvetona voin todeta, että strategiatyö on ollut tähän saakka täysin Golfliiton ja sen operatiivisen johdon johtama. Herää kysymys onko tämä asetelma omiaan luomaan riittävän avarakatseista lähestymistapaa tilanteeseen, jossa uudet ajatukset ja kenties uudet rakenteet ovat tarpeen. Lähiviikot ja kuukaudet tulevat näyttämään suunnan. Pidän omalta osaltani peukkuja sen puolesta, että pääsemme maaliin.

SGKY:n hallituksen puheenjohtaja Hans Weckman kokosi Honour-lehden pyynnöstä Suomen
golfin strategiantyö eri vaiheet. Mistä lähdettiin, mitkä olivat tavoitteet ja mihin ollaan päätymässä.
Siitä Hans Weckman kertoo oman käsityksensä ja kuvituksena käytetyt alkuvaiheen grafiikat tuovat työn
eri vaiheisiin lisävalaistusta.

Alussa oli epäselvää, onko kyseessä liiton vai Suomen golfin strategia.

Suomen Golfkentät ry:n ehdottama organisaatiouudistus. (klikkaa kuva isommaksi)

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös