Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

Puheenjohtajien puheenvuoro

Golfalan tulevaisuus on aihe, jonka soisikin puhuttavan alan päättäjiä herkeämättä. Muutokset yhteiskunnassa ja kuluttajien uudenlaiset vaatimukset ovat horisontissa samaan aikaan kun golfin omistajajoukko ikääntyy ja pohtii omistamisen mielekkyyttä. Jotkin asiat tulevat muuttumaan, ja on luonnollista ennakoida niitä.
Kurk Golfissa eriytettiin pelaaminen ja omistaminen uuden omistajan myötä. Hirsalassa omistaminen ja pelaaminen eriytetään yhtiöjärjestyksen muutoksella kahden vuoden siirtymäajalla. Peuramaalla sulautuminen uuteen yhtiöön koki kolauksen verottajan päätöksen takia. Silti sielläkin tavoite on sama. Nämä esimerkit ovat pääkaupunkiseudulta, jossa suurin osa harrastajistakin elelee. Muualla Suomessa tilanne voi olla toinen, ja annoimme puheenjohtajille puheenvuoron kertoa millä kenttäyhtiöt aikovat varmistaa tulevaisuutensa.

KANAVAGOLFIN MALLI

Meillä talous on ollut vuosia erittäin hyvässä kunnossa. Kiitos aikaisempien hallituksien ja ratkaisujen, joita yhtiössämme on tehty. Joten uudistusprojektin käynnistäminen ei olisi ollut yhtiössämme missään nimessä välttämättömyys. Haluamme kuitenkin olla mukana muutoksessa, jolla turvataan tulevaisuuden pelaaminen ja osakkeen mielekäs omistaminen. Tästä myös hallituksessa paljon keskustelimme. Viime vuoden yhtiökokous antoi hallitukselle ”voimakkaan” mandaatin, jonka pohjalta olemme asiaa nyt kevään ajan valmistelleet. Tarkoituksemme on viedä ylimääräiseen yhtiökokoukseen tämän vuoden puolella yhtiöjärjestysmuutosehdotus. Muutoksessa on lyhykäisyydessään kysymys hoitovastikkeen poistamisesta.
Tarkoitus on alkaa rahoittaa kentän hoitoa ja yhtiötä pelaamisen erilaisilla maksuilla. Nykyinen kentille tyypillinen vastikepakko ja periaate, että osakkeenomistajan pelaaminen olisi halvempaa, rajoittaa erilaisten houkuttelevien pelipakettien rakentamista ja muuta hinnoittelua, mikä jarruttaa kehitystä. Käytännössähän osakkeenomistaja ei ole enää pitkään aikaan päässyt pelaamaan muita edullisemmin, ainakaan pienillä kierrosmäärillä.
Tuomme pelaamiseen erilaisia pelipaketteja, jotka pyritään rakentamaan niin, että ne palvelisivat kaiken tyyppisiä pelaajia. Niin paljon kun vähänkin pelaavia sekä siltä väliltä. Hinnoittelu voi joustaa myös kysynnän mukaan jne. Näin voisimme myös palauttaa tärkeimmän ajatuksen, että osakkeenomistaja pelaa edullisemmin, koska kaikista ”pelipaketeista” osakkeenomistaja saisi alennuksen.
Pelaamisen järkevä hinnoittelu yhdistettynä Päijät-Hämeen ykköskenttään (kenttäranking 2017) tuo varmasti kentällemme uusia tervetulleita pelaajia, joilla talous turvataan myös tulevaisuudessa.

Ari Honkasalo, Kanavagolf Vääksy Oy

LAHTELAINEN NÄKÖKULMA

Golftoimialan keskustelu velloo laidasta laitaan ja uutisoinnissa nousevat esille herkullisimmat otsikot. On kuitenkin tärkeää erotella toisistaan golftoimialan erityispiirteet, yleinen markkinatilanne ja erikoistapaukset.

Erityispiirteet
Golf on pääsääntöisesti omakustanteinen urheiluharrastus ja golfkenttä vaatii miljoonainvestoinnit. Suomen golfkentät on yleensä rakennettu golfosakkeiden eli osakkeenomistajien rahoituksen turvin. Osake ja lisävastikkeet ovat olleet panostus omaan harrastukseen. Samaa toimintamallia on käytetty muissakin urheilulajeissa, esimerkiksi tennishalleissa.
Lahden Golfin laajennus ja peruskorjaus muutama vuosi sitten toteutettiin tällä perinteisellä mallilla keräämällä osakkeenomistajilta valtaosa investointikustannuksista. Pelkän lainarahoituksen käyttö olisi nostanut riskit erittäin korkeiksi tai työt olisi pitänyt jakaa epäkäytännöllisesti yli kymmenelle vuodelle.
Tähän asti markkinaehtoisuus-argumentoinnissa on käsitelty vain olemassa olevan kentän pyörittämistä. Asiasta eniten hehkuttaneet toimijat ovat voineet jopa saada kentän haltuunsa ilmaiseksi, ja onkin mielenkiintoista nähdä kuinka peruskorjaus tai uuden kentän rakentaminen onnistuvat ”markkinaehtoisesti”.

Ylitarjonta
Golfkenttiä on rakennettu joillekin alueille liikaa tai liian pienille paikkakunnille. Kenttien taloudelliset vaikeudet ja liian pienet käyttäjämäärät ovat johtaneet epäloogiseen hinnoitteluun. Omakustannushinnan alittavat tarjoukset antavat harrastajille väärän hintakuvan.
Tilannetta pahentavat ylimääräiset nimeämättömät peliliput ja nimeämättömät pelioikeudet. Ylitarjontatilanteessa pelilippujen omistajat myyvät tarpeettomia lippuja jopa alle omakustannushinnan saadakseen edes osan vastikkeestaan takaisin. Nimeämättömiä pelioikeuksia voidaan ”ylikuormittaa” jopa yli kahdella sadalla kierroksella, ja siten myydä eteenpäin kierroksia sekä halvalla että hyvällä katteella. Myös erilaiset golfkentän kannalta vastikkeettomat alennuskortit vääristävät hintakuvaa. Näissä tapauksissa myös osa tuotoista valuu ulkopuolisille tahoilla, eikä niitä käytetä kenttien ylläpitoon.
Usein kenttien tervehdyttämissuunnitelmat perustuvat kierrosmäärien ja tulojen voimakkaaseen kasvattamiseen. Voidaanko ylitarjontatilanteessa kierroksia lisätä voimakkaasti alentamatta hintaa merkittävästi, ja saadaanko silloin riittävästi lisätuloja?
Vertailun vuoksi on hyvä todeta käyttämämme peukalosääntö: Suomessa pelioikeudella saa yleensä 20-30 kierrosta kaudessa ja harvalla hyvin hoidetulla kentällä kierroksen omakustannushinta on alle 25 €. Voiko alle kymmenen euron tarjoushinnoilla toimia taloudellisesti?
Lahden Golfin yhtiöjärjestyksessä ei pelioikeutta voi vaihtaa pelilippuihin ja meillä ei ole nimeämättömiä pelioikeuksia. Tämän takia Lahden Golfin pelilippuja ei ole netissä ja voimme hinnoitella sekä jäsenten green fee -paketit että vieraspelaamisen ”oikein” suhteessa vastikkeisiin. Meillä on kuitenkin laaja valikoima erilaisia green fee -paketteja sekä 18 reiän Mestarille että 9 reiän Kisällille ja jokaiselle löytyy varmasti sopiva paketti.

Erikoistapaukset
Golfyhtiöissä on erilaisia yhtiöjärjestyksiä ja sitä kautta kenttien lähtökohdat ovat hyvin erilaisia, kuten jo pelilippujen ja nimeämättömien pelioikeuksien osalta todettiin. Jotkut kentät on rakennettu velkavivulla ja sitä kautta isolla riskillä. Muutamassa tapauksessa tämä riskinotto on valitettavasti johtanut jopa yli 10.000 euron osakekohtaiseen velkavastuuseen. Tarpeettomat golf-osakkeet, isot vastikevelvollisuudet ja golfyhteisön erimielisyydet ovat voineet johtaa jopa hämäriin osakekauppoihin. Nämä ovat herkullisia lööppejä, mutta eivät mielestämme anna oikeaa kuvaa koko toimialasta.
Myös Lahden Golfin osakkeen hinta on laskenut huippuvuosista, mutta olemme yleensä löytäneet osakkeille uudet omistajakäyttäjät. Vuosittain noin 30 osaketta on vaihtanut omistajaa. Myös osakkaiden ylimääräiset pelioikeudet on yleensä saatu vuokrattua. Aktiiviselle harrastajalle osakkeemme on edelleen hyvä tapa golfin harrastamiseen erilaisine osakasetuineen ja siihen sisältyy mahdollisuus laajentaa Kultakortilla pelimahdollisuuksia huomattavasti.
Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja seuraamme myös tarkasti alan kehitystä. Takkulan 27 reiän peruskorjattu golfkeskus tarjoaa aivan kaupungin tuntumassa monipuoliset palvelut, peliaikojen saatavuus on hyvä, jäsenmäärä on lisääntynyt, myynti on kasvanut, kustannuksissa on oltu tarkkoja ja talous on tasapainossa. Tällä hetkellä meillä ei ole suunnitelmia luopua perinteisestä osake/vastike-toimintamallista, mutta tulevaisuus näyttää miten toimiala kehittyy ja asiasta tietenkin päättävät viime kädessä osakkeenomistajat.

Harri Leino, Lahden Golf Oy

RUUHIKOSKI GOLF, ETELÄ-POHJANMAAN GOLFKESKUS OY

Ruuhikoskella on vastikevelvollisuus ilman poikkeuksia. Viime syksyn yhtiökokoukseen hallitus oli esittämässä, että yhtiökokous myöntäisi sille oikeuden ottaa vastikkeetta 20 pelioikeutta, ensisijaisesti kuolinpesiltä ja pysyvästi pelikyvyttömiksi todetuilta. Valtuutus olisi voimassa vuoden, jonka jälkeeen yhtiökokous taas päättäisi jatkovaltuudesta. Esitys otettiin kuitenkin pois listalta, koska päätöksentekoprosessista ei saatu täyttä varmuutta. Lohjan tapauksen seurauksena meillä saattaa tulla esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Lohjan tapaan. Osakkaille pidettiin infotilaisuus, jossa osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä selostettiin osakkaille perusteellisesti. Yhtiö on perustanut työryhmän miettimään yhtiön tulevaisuuden rakennetta.
Tilanne on täällä haastava, koska eri syistä osakelajeja on peräti seitsemän. Muutokset ovat vaikeasti toteutettavissa. Määräenemmistön saaminen ei ole helppoa, koska se tarvittaneen joka osakelajista. Puhumattakaan tilanteesta, jossa vaadittaisiin jokaisen osakkaan suostumus. Oma tarinansa on siinä, että yhtiön alkuaikoina osakkaita kannustettiin maksamaan osakkeeseen kuuluva lainaosuutensa pois antamalla maksajalle perustetusta F-osakesarjasta osake, joka tulee maksuvelvoitteiden piiriin vasta kun se aktivoidaan. Näitä on nyt osakkailla aktivoimatta 260 kpl, mikä tehokkaasti estää osakkeen hintaa nousemasta.
Sinällään yhtiöllä ei ole kiire muutoksiin, koska talous on hyvässä kunnossa eikä ns. korjausvelkaa ole. Iäkkäiden osakkaiden osalta tilanne on tietenkin hankala. Valmista ratkaisua ei ole. Omien osakkeiden hankkiminen yhtiölle on ilman rakenteellisia muutoksia ehkä ainoa, mutta pitkä tie. Odotamme, mitä työryhmä saa aikaiseksi.

Martti Lehtivuori, Etelä-Pohjanmaan Golfkeskus Oy

SUUR-HELSINGIN GOLF PANOSTAA TYYTYVÄISIIN OSAKKAISIINSA

Me SHG:ssä uskomme, että tarjonnan monipuolistuessa markkinoilla on tilaa myös perinteiselle vastikepohjaiselle pelaamiselle. Lähtökohtana on nettovelaton, hyvin hoidettu yhtiö, jolla ei ole korjausvelkaa. Tämän tueksi tarvitaan kuitenkin uudistuksia niin osakeomistukseen ja pelioikeuskäytäntöihin kuin päivittäiseen asiakaspalveluunkin.
SHG on nyt jo kolmessa yhtiökokouksessa hyväksynyt tietyin edellytyksin pienen määrän omien osakkeiden hankinnan yhtiölle. Tällä ja vastaavilla jatkotoimilla pyritään rauhoittamaan ikääntyviä pelaajia niin, että ei olisi pelkoa virattomien osakkeiden päätymisestä perillisille. Jatkossa pyritään varmistamaan kaikkia osakkaita koskien mahdollisuus päästä eroon tarpeettomista osakkeista. Hankitut osakkeet on tarkoitus jalostaa erilaisiksi pelituotteiksi ja myydä edelleen.
Samaan aikaan rakennetaan arvoa osakeomistukselle niin, että saisimme osakkeiden normaalit jälkimarkkinat toimimaan. Yhtiöjärjestykseen kaavaillaan muutoksia, joilla pelioikeuksia yhtiön kahdella kentällä voitaisiin monipuolistaa esimerkiksi jakamalla osakkeen tuomat oikeudet rajoitetusti kahdelle pelaajalle, mahdollisesti myös kahdelle kentälle erikseen.
Osakaspelaamisen rinnalle tarvitaan kuitenkin myös muita vaihtoehtoja perinteisen green fee -myynnin lisäksi. Pelioikeuksia voidaan myydä pidemmiksi ajoiksi, tietyille päiville tai peliajoille jne. Perinteisessä hintakilpailussa emme halua olla mukana.
SHG on hyvin toimiva seuran ja osakeyhtiön muodostama golfyhteisö. Yhteistoiminnalla pyritään luomaan ylivoimainen asiakaskokemus niin kentällä, kilpailuissa kuin oheispalveluissakin. Seuran historia ulottuu yli 50 vuoden taakse ja tämä luo pohjan vahvalle yhteisöllisyydelle, jota tarvitaan vastapainoksi tämän päivän ajoittain hektiselle arkielämälle.
Koko ajan seurataan myös, mitä ympäröivässä golfmaailmassa tapahtuu ja ollaan valmiita tarpeellisiin korjaustoimenpiteisiin. Meillä SHG:ssä ei ole mitään painetta hätiköityihin ratkaisuihin ja ylettömään riskinottoon, mutta hereillä pitää olla. Ylivoimainen asiakaskokemus rakennetaan pienillä toimenpiteillä. Tähän olemme panostaneet myös rekrytoimalla lisäresursseja asiakaspalveluun.

Jarmo Leiniö, Suur-Helsingin Golf Oy

MESSILÄ GOLF PÄIVITTÄÄ STRATEGIAA

Yhtiön hallituksessa tehtiin päätös strategiasuunnitelman päivittämisestä. Tämä työ on jo aloitettu. Tavoitteena on, että uusi strategia olisi esiteltävissä tämän vuoden aikana. Hallitus on hyvin yksimielinen siitä, että strategiassamme tulee painottaa osakkaan etuja, sekä parantaa ja huolehtia erityisesti palveluidemme käyttäjien kokemuksista. Kaikkien toimintojen ja toimenpiteiden tulisi tukea palveluidemme käyttäjäkokemusta.
Suomalaisten golfkenttien omistusrakenteissa on tapahtunut viime aikoina voimakkaita muutoksia, joiden vaikutuksia seuraamme. Messilä Golf Oy:n hallitus painottaa yksimielisesti osakasomistuksen etuja ja golfosakkeen omistamisen kannattavuutta. Omistusta tulee tukea ja yhtiössä täytyy tehdä osakkeen arvoa tukevia toimenpiteitä. Pelaaminen omalla osakkeella ja pelioikeudella tulee aina olla muita vaihtoehtoja kannattavampaa ja sisältää etuja, joita ei muutoin saa.

Matti Hippi, Messilä Golf Oy

Ari Honkasalo,
Kanavagolf Vääksy Oy,
hallituksen puheenjohtaja

Harri Leino
Lahden Golf Oy,
hallituksen puheenjohtaja

Martti Lehtivuori
Etelä-Pohjanmaan Golfkeskus Oy, hallituksen puheenjohtaja

Jarmo Leiniö
Suur-Helsingin Golf Oy,
hallituksen puheenjohtaja

Matti Hippi
Messilä Golf Oy,
hallituksen puheenjohtaja

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös