Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

SGK-jäsenkenttien puheenjohtaja & toimitusjohtaja -tapaamisen pääaiheena Aurinko Golfissa 24.8.2016:

Pelioikeuksien markkinoinnin haasteet

Suomen Golfkentät ry järjesti kenttäyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille ja toimitusjohtajille tapaamisen, jossa puheenaiheena oli pelioikeuksien markkinoinnin haasteet. Etukäteen tehdyn kyselyn mukaan kolmannes vastaajista valitsi kyseisen aiheen tapaamisen tärkeimmäksi. Paikalle aurinkoiseen Aurinko Golfiin Naantaliin saapui 24.8. vastuuhenkilöt lähes 40 jäsenkentältä.

Suomen Golfkentät ry:n toimitusjohtajan, Lassi Kiviniemen alustuksessa kerrattiin jälleen ikääntymisen aiheuttamaa uhkakuvaa siitä, millä vauhdilla osakkeisiin sidottuja pelioikeuksia tulee markkinoille. – Olisiko nyt aika tehdä jotain, vai jäämmekö kädet pystyssä vielä odottelemaan, tivasi Kiviniemi. – Elvytämmekö Hopeakortin uudelleen? Saisimmeko aikaiseksi yhteisen poolin, josta voisi ostaa pelioikeuden, jolla voisi pelata vaikka 20 kentällä, alusti Kiviniemi. – Kentät ovat erilaisissa tilanteissa jo sijaintinsa johdosta, mutta yleinen ongelma on, että pelioikeuksia vuokrataan huomattavasti vastikehintaa alemmalla hinnalla.

Elvytetäänkö Hopeakortti uudelleen?
Toimitusjohtaja Lassi Kiviniemi palautti mieleen muutama vuosi sitten lanseeratun Hopeakortin. – Hopeakortti toimi 15 kentällä, joilla vuokrapelaaja maksoi siitä 60 euroa ja pääsi pelaamaan 15 kentälle 20 euron green fee -maksulla. Kortin lunasti noin 200 henkilöä ja ensimmäisen vuoden jälkeen sitä pidettiin liian pienenä määränä ja kortti lopetettiin, muistutti Kiviniemi. – Siinä oli kuitenkin hyvä siemen sille, että vuokrapelimarkkinat olisi saatu elpymään, hän jatkoi. – Kannattaisiko sitä miettiä niin, että meillä olisi yhteinen, alueellinen pelioikeuspooli, kaikki samassa korissa määrätyin eduin ja yhteisin säännöin. Pelioikeus maksaisi vaikka 1000 euroa ja sillä voisi pelata 5-10 kentällä kauden ajan. Rahat jaettaisiin mukana olevien kenttien kesken ns. rasituksen mukaan. Mukaan hankittaisiin myös lisäetuuksia golfin ulkopuolisilta tahoilta, ihan uudella tavalla. Tällä systeemillä kilpailtaisiin nimenomaan ulkopuolisten kanssa ja rahat jäisivät omiin taskuihin, maalaili Kiviniemi.
– Pääasia mielestäni on, että tehdään asioille jotain sen sijaan, että katsellaan ja annetaan asioiden vain mennä ja ihmetellään myöhemmin, mihin päädyttiin, painotti toimitusjohtaja Lassi Kiviniemi.
– Viiden vuoden kuluttua, kun osakkeen omistajien keski-ikä nousee jo 66 vuoteen, on laskettu, että ikähaitarin vanhemmasta (85 v.) päästä kriittisen iän ylittää niin moni osakkeenomistaja, että markkinoille tulee noin 30 000 pelioikeutta lisää, koska nämä ikääntyneet lopettavat pelaamisen (määrä laskettu 12 kentän tietojen pohjalta). Tämän tiedon tulisi myös aktivoida meitä reagoimaan pelioikeusmarkkinoihin, muistutti Kiviniemi.

Puheenvuoroja puolesta ja vastaan
– Toimisiko alueellinen pelioikeuspooli, jossa olisi esimerkiksi 15 kenttää, ja etuna pelioikeus useammalle kentälle? Ja olisiko siinä paikalla olleitten asiantuntijoiden mielestä ongelmia, osakkaitten yhdenvertaisuusperiaatetta ajatellen, kysyi Lassi Kiviniemi. Esimerkki: Kenttäyhtiö X:n osakas A ei itse enää pelaa, joten hän laittaa pelioikeutensa vuokralle yhteiseen pooliin. Uudessa poolissa pelioikeuden vuokraaja B saa pelioikeuden samalla kertaa useammalle kentälle. Saman kenttäyhtiö X:n osakas C pelaa omalla pelioikeudellaan ja maksaa vastikkeen suoraan omalle yhtiölleen. Hän saa sillä pelioikeuden vain omalle kentälleen. Paikalla olleet asiantuntijat eivät nähneet mitään ongelmaa jos pelioikeuden hankkii poolista, tosin epäilyjäkin esitettiin. Myös SGK:n oma lakimies piti yhteistä poolia mahdollisena. Ehkä kysymys on vain hinnoittelusta, eli poolin kautta, useammalle kentälle oikeuttava pelioikeus, olisi kalliimpi kuin kenttäyhtiö X:n vastike/pelioikeus.
Yhteisiä toimia pelioikeuksien markkinointiin sekä kannatettiin että vastustettiin. Osa oli sitä mieltä, että meidän tulisi keskittyä vain osakkeenomistajien etujen parantamiseen ja osakkeen arvon vahvistamiseen.

Lahden alueella monta kenttää
Toimitusjohtaja Tommi Nikunen Lahden Golfista kommentoi, ettei Lahti poikkea muusta maasta, sillä alueella on monta kenttää ja tarjontaa riittää. Osakkaiden ikääntyminen on haaste sielläkin.
– Lahden golfkentän laajennus sattui jälkeenpäin ajatellen hyvään aikaan, kertoi Nikunen. – Osakkaat joutuivat laittamaan rahaa remonttiin ja osa ei halunnut sitä tehdä, jolloin vuosien 2012-2016 aikana 717 osakkeesta 150 vaihtoi omistajaa, ja sen lisäksi 60 uutta osaketta saatiin myytyä. Kun oman osakkeensa pelioikeutta käytti aiemmin vain noin 300 omistajaa, nyt heitä on jo 500, eli osakkeet ovat pelaavilla omistajilla. Lahden Golfissa omistajien keski-ikä on valtakunnallista keskiarvoa, heistä 60 % on yli 60-vuotiaita. Lahden Golf on mukana miettimässä vuokrapelioikeuksien myyntiä tehostavia toimia.

Pitäisikö osakkeiden myyntiä aktivoida?
Kommentoija salista epäili uuden sukupolven sitoutumishalua yhteen kenttään. Ajatus kuitenkin tukee ideaa yhteisestä poolista. – Uusi sukupolvi varsinkin, on ylpeä omasta kentästään, mutta he haluavat pelata muillakin kentillä. Siitä ovat osoituksena erilaiset kortit ja tarjoukset, hän muistutti. Toinen puheenvuoro kysyi, pitäisikö meidän keskittyä osakkeiden myynnin tehostamiseen pelioikeuksien markkinoinnin sijaan?
– Meidän kentällä osakkeitten myyntiä lisää se, että olemme mukana Kultakortissa. Ikääntynyt osakas mielummin myy osakkeensa jos ei pelaa, sen sijaan, että joka vuosi joutuu etsimään pelioikeudelleen vuokraajaa.

Pelioikeuksien menekki nostaa osakkeen arvoa
Kiviniemi muistutti, että nämä molemmat tukevat toisiaan, mitä enemmän pelioikeuksia vuokrataan, sitä parempi on osakkeen arvo. Tähän samaan perustuu myös usein kehuttu Hyvinkään malli. Siinä vaiheessa kun pelioikeudet saadaan vuokrattua jo ennen kauden alkua, kentän osakkeen arvo nousee. Osakkeen saa nykyisin hankittua edulliseen hintaan ja sen pelioikeudella saa pelata vapaasti kauden aikana niin paljon kuin ehtii ja jaksaa. Ja mikäli kenttäyhtiö, kuten Hyvinkää, jatkossakin onnistuu vuokraamaan poolissa olevat pelioikeudet ennen kauden alkua, ei osakkeen omistajalla ole riskiä vastikkeesta, vaikka ei itse pelaisikaan. Se tulee silloin täysimääräisenä takaisin poolin kautta.

Harjattula teki oman ratkaisunsa
Varsinais-Suomessa sijaitseva Harjattula Golf oli tehnyt oman päätöksensä vuosien tiukkojen keskustelujen jälkeen. – Ongelmana on, että hyödykkeellä, josta on ylitarjontaa ei ole arvoa, kuten golfosakkeella nykyisin, painotti kentän edustaja. – Kaikkein tärkeintä on, ettei markkinoilla ole yhtään ”ylimääräistä” osaketta. Golfyhtiöiden osakkaitten etu on, että yhtiö ostaa nämä osakkeet pois, koska niitä saa hintaan 0 euroa. Valeostajatkin saavat niistä jopa rahaa, joten osakkeitten hankkiminen yhtiölle ei ole ongelma. Ne pitää lunastaa pois ja mitätöidä, kunnes osakkaitten ja pelaajien määrä on sama. Tämä on ainoa pysyvä, pitkäjänteinen ratkaisu ja niin kauan osakkeilla ei ole arvoa, ennen kuin tähän tavoitteeseen päästään. Kentällämme on viime vuosien aikana hankittu 400 osaketta pois, sillä ongelmamme oli myös pelilippukauppa, joka kilpaili kentän green fee -myynnin kanssa. Tämä kesä oli ensimmäinen, jolloin osakkeillamme ei tehty valekauppoja. Emme ole mukana missään alennuskuvioissa tai -korteissa. Meillä on vain yksi green fee -hinta ja sen maksaa jokainen, joka tulee kentällemme pelaamaan. Meillä on vuokrapooli, josta pelioikeuksia vuokrataan vastiketta korkeammalla hinnalla. Osa osakkaistamme halusi vielä itse vuokrata pelioikeutensa ja he saivat tyytyä vastiketta alempaan hintaan.
– Huomautan, että osakkeita ei voi lunastaa vain yhdeltä osakkaalta, joten teimme yleisen lunastustarjouksen kaikille osakkaille ja niitä on hankittu yhtiölle osakeomistuksen suhteessa. Järjestely osuu 90 % tarkkuudella niihin osakkeisiin, joita olemme halunneet.
Jokaisen golfyhtiön tulisi tehdä samoin. Kuten juuri kuultiin, (edellinen puheenvuoro) osakkaita on yleensä puolet enemmän kuin pelaajia, ja kehotan kaikkia harkitsemaan, mitä sille oman yhtiön osakemäärälle voi tehdä. Mikäli jatkossa pelaajia ilmaantuu markkinoille, niin osakeanteja on helppo järjestää. Korostan edelleen, kaikki ylimääräiset osakkeet pois, kaikki alennukset pois, me voimme keskenämme sopia eduista osakkeenomistajille eri kentillä.

Kysymyksiä heräsi
Harjattula Golfin painokas puheenvuoro herätti arvattavasti kysymyksiä ja kommentteja. – Mikäli osakkaiden määrä pienenee edellä mainitulla tavalla, merkitsee se vastikemaksun korotusta jäljelle jääneille. Miten olette siitä selvinneet? – Olemme olleet tosi tiukalla kulukuurilla ja sen ansiosta joutuneet korottamaan vastiketta vain 50-100 euroa. Osakkaat, jotka pelaavat ja ymmärtävät omistuksen, suostuvat sen korotuksen maksamaan. Yhtiössämme on viime vuosina keskusteltu paljon ja isoilla kirjaimilla, mutta se on kannattanut. Perinpohjaisten keskusteluiden ja selvitysten ansiosta nykyiset osakkaat ovat yksituumaisesti asian takana. Meidän tulee jatkuvasti muistuttaa osakkaitamme siitä, että hallinnoimme isoa maa-aluetta ja kiinteistöjä, eli osakkeella on arvoa. Osakkaamme haluavat, että se arvo syntyy golfin kautta, ei esim. kaavoittamalla alue asunnoiksi.

Lakeside Golfissa eletään ilman vastikepakkoakin
Lakeside Golfin edustajan mielestä nämä ovat tärkeitä asioita ja kenttäyhtiöt ovat siirtymässä kohti markkinataloutta. – Lakesidessa osakkeen arvo on laitettu sen todelliselle tasolle ja saatu sitä kautta uusia omistajia. Se on kiperä paikka vanhoille omistajille, joihin osakkeen arvon hupeneminen sattuu. Tällä keinolla saimme toimintaan mukaan enemmän vastiketta maksavia pelaajia. Osakkeillamme ei ole ns. pakkovastiketta, jolloin riskiä omistamisesta ei ole ja he pelaavat oman elämäntilanteensa mukaan. Jos kaikki kentät tekisivät samoin markkinat toimisivat paremmin ja osakkeen arvo lähtisi lopulta nousuun, arvioi kentän edustaja.
Laukaan Peurunkagolfin hallituksen jäsen muistutti siitä, miltä kenttäyhtiön toimet ja päätökset näyttävät ulospäin. – Jaan kanssanne näkemyksen siitä, että pelaavat osakkaat ovat tärkeitä. Pitää samalla muistaa, miltä yhteisömme näyttää ulospäin, muun yhteiskunnan silmissä. Edulliset aloitusmahdollisuudet ja avoimuus muuhun yhteiskuntaan on säilytettävä.

Kenttien kokemuksista oppia
Hyvää keskustelua, jota Kiviniemi aktivoi haastamalla kenttien edustajia kertomaan omia kokemuksiaan. Lohjalla sijaitsevan St. Laurence -kentän toimitusjohtaja Mecki Kåhre pääsi seuraavaksi ääneen. – Lohjalla on 1150 osakasta, asutustaajama on lähellä, pelaajistamme 40 % tulee Lohjalta ja osakkeita omistaa myös 300 yritystä. Omistusrakenne vaikuttaa kenttäyhtiön päätöksiin. Alkuvaiheessa osakesarjoja oli useita kunnes yhteen osakesarjaan siirryttiin 2000-luvun puolivälissä. Passiivisten osakkaiden määrä on pienentynyt, osakkeen arvo on alhaalla, kuten muillakin kentillä. Osakemäärän pienentäminen on kiinnostava ajatus, sillä meilläkin on ns. ongelmaosakkeita. Joitakin valekauppojen osakkeita on jo otettu yhtiön haltuun. Yhtiö ei omista kentän osakkeita, joten pelioikeuksia ei vuokrata yhtiön kautta. Osakkaat, jotka niitä vuokraavat, eivät välttämättä saa niistä vastiketta vastaavaa summaa. Meillä on myös mahdollisuus ottaa 25 kpl pelilippuja pelioikeuden sijaan.

Nykyisin Gumböle Golfin toimitusjohtajana toimiva Markku Ignatius muisteli aikojaan Lohjalla. – Lohjalla kaikki oli suhteellisen helppoa, kuolinpesät jne. hoidettiin ajoissa. Gumböle Golfissa on huomattavasti haasteellisempaa, jo ensimmäinen työpäivä siellä sisälsi oikeusistunnon.
Valekauppoja on tehty ja meillä on 16 osaketta, joista ei saa vastiketta. Onneksi valeostajista pahin on nyt saanut poliisit niskaansa.
Markun mielestä kysyntä ja tarjonta ohjaa kenttien toimintaa. – Onko kysyntää osakkeille, pelioikeuksille vai muille tuotteille? Kuukausimaksut ovat tulossa myös golfalalle, hän ennustaa. – Kilpailemme keskenämme, mutta pelaamme myös samaan koriin.

Lähellä Kuopiota sijaitsevan Tarina Golfin toimitusjohtaja Osmo Ruuska kertoi Itä-Suomen näkökulmasta. – Uusien harrastajien löytäminen on tänä vuonna kääntynyt haastavaksi, ja myös junnujen määrä on laskussa Kuopion alueella. Golf edellä edelleen mennään, kuntosalit ovat lähestyneet meitäkin, joten jatkossa ehkä lisäämme etuja. Kalpan pelaajille on jo suunnattuja etuja, ja sitä kautta odotamme uusia urheilullisia pelaajia joukkoomme, toteaa Ruuska.

Pelioikeuspooli rakenteilla SHG:ssä
Suur-Helsingin Golfilla on suunnitteilla pelioikeuspoolin perustaminen. Kenttä lähtee myös mukaan SGK:n työryhmään, jossa alueellista yhteistyötä pohditaan. Toimitusjohtaja Jarkko Raski kuvasi SHG:n tilannetta näin. – Ikääntyviä pelaajia on paljon, ja samankaltaisia ongelmia kuin Lohjalla, eli joitakin haltuunotettuja osakkeita. Kenttäyhtiöllä ei ole omia osakkeita, joten vuokrapelioikeuspooliakaan ei ole aiemmin ollut. Osakkaat ovat tähän asti itse vuokranneet pelioikeutensa ja yleensä vastiketta alhaisemmalla hinnalla. Olemme tutkineet mahdollisuuksia järjestää vuokrapelioikeuksia varten oman poolin, jossa niihin hankittaisiin lisäpalveluja, esim. kuntosalipalvelut.

Mäntsälän kokeilu hyytyi
Mäntsälän kupeessa sijaitsevan Hirvihaara Golfin toimitusjohtaja Ismo Piira pitää kenttien yhteistyötä arvossa. – Yhteinen pelioikeuspooli sopisi meille hyvin, olemme mukana Kultakortti-kentissä ja se on mielestämme loistava keksintö. Osakkeiden hankkiminen yhtiölle ei ole meillä oleellinen asia, sillä osakkeiden määrä on pieni. Vuokrapoolia on meillä kokeiltu, ja sen tärkeimpänä tarkoituksena oli kontrolloida vuokrapelioikeuksien hintaa. Alussa se toimikin hyvin, kunnes osakkaille palautettava summa alkoi jäädä pienemmäksi. Lopulta osakkaat alkoivat itse vuokrata niitä omien kontaktiensa kautta. Pooli toimisi, mikäli pelioikeuteen saataisiin houkuttelevia lisäpalveluja. Kentät ovat paikkojensa vankeja, meillä ei ole mahdollista osakkeiden hankinta omaan yhtiöön.

Osakkaat ensin?
Keskittymistä pelioikeuksien vuokraamiseen ei kaikissa puheenvuoroissa katsottu pelkästään hyvällä. – Mielestämme golfyhtiön ei ole tarkoitus kilpailla samoilla markkinoilla osakkaiden kanssa. Olen itse hallituksen jäsen ja osakkeenomistaja, totesi kommentoija. – Toimitusjohtaja ajattelee tietysti yhtiön etuja, mutta minä edustan osakkaan etuja. Onkin tärkeä selventää, kuka ajaa kenenkin etuja ja miltä näkökulmalta asioita katsoo. Yhtiömme omistaa osakkeita ja niiden pelioikeuksista tulleet tulot jäävät yhtiölle. Näin yhtiö kilpailee omien osakkaittensa kanssa, hän jatkoi.
Toinen kommentoija piti suurena ongelmana sitä tosiasiaa, että vuokrapelaajat pelaavat usein halvemmalla kuin osakkeenomistajat.

Antti Saleva kertoi, että Laukaan Perunkagolfissa otettiin tänä kesänä käyttöön alennettu hinta, jonka sai ensimmäistä kertaa sieltä pelioikeuden vuokraava pelaaja ja niitä meni hyvin kaupaksi. – Uskon, että pooliakin kannattaa kokeilla, ongelmana näen pitkäaikaiset omistajat, jotka vuokraavat pelioikeuden vastikkeen hinnalla vanhoille kavereilleen. Miten nämä saadaan pooliin mukaan on haaste. – Jos poolissa on enemmän etuuksia, niin silloin saadaan siitä kiinnostavampi, vastasi Kiviniemi.

Pelioikeuksien markkinointiryhmä perustetaan
Suomen Golfkentät ry:n toimitusjohtaja, Lassi Kiviniemi ehdotti pelioikeuspoolin selvitysryhmää, johon tuli heti vastapallo.
– Mikäli vuokrapelaajille luodaan mahdollisuus pelata usealla kentällä, ei se kohtele omalla osakkeellaan pelaavan etua.
On tärkeää huomioida tämä pelioikeuspoolin säännöissä (selkeästi korkeampi hinta useammalla kentällä pelaavalle, tms.). Kiviniemi uskoi tuon ajatuksen ohjaavan selvitysryhmän työtä.

Selvitysryhmään edustajat seuraavilta kentiltä:
• Lahden Golf
• Suur-Helsingin Golf
• Aurinko Golf
• Hirvihaara Golf
• Laukaan Peurunkagolf
• Harjattula Golf
Mikäli kentällänne on kiinnostusta asiaan, voi mukaan ryhmään vielä ilmoittautua.

Työryhmien ajatuksia päivän aiheesta
Puheenjohtaja & toimitusjohtaja-tapaamisen lopuksi osallistujilla oli mahdollisuus koostaa omat ajatuksensa ryhmätyön merkeissä. Millaisia ajatuksia tilaisuus oli herättänyt ja mitä pidettiin parhaimpina ratkaisumalleina? Alla työryhmien ajatuksia:
• Kysyntä kuntoon uusiin harrastajiin panostamalla.
• Kaupunkien välittömässä läheisyydessä olevilla kentillä ratkaisun tulee lähteä siitä, että osakkeiden ja aktiivisesti pelaavien määrät vastaavat toisiaan. Se on ainoa tapa kontrolloida kysyntää ja tarjontaa ja sitä kautta hintaa. Myös vuokrapelioikeuden hintaa. Matkan päässä sijaitsevat kentät voivat saada helpotusta vuokrapelioikeusratkaisuista.
• Pelioikeusmarkkinoinnin kehittämisen pitää lähteä siitä näkökulmasta, että omistajuuden arvo ja osakekauppamarkkinat kasvavat.
• Kannatamme alueellista kenttäyhteistyötä.
• Irrotettu omistus ja pelaaminen. Myydään pelioikeudet erilaisina paketteina ja jaetaan rahat omistajille.
• Ensin pitäisi saada osakkeen omistamiselle pohja ja selkeä kiinnostavuus omistukseen. Tämän jälkeen siirrytään seuraaviin toimenpiteisiin vakavasti.

Muut esille tulleet asiat
Pelaamisen hinta nousi esille muutamissa puheenvuoroissa ja vaikka se ei varsinaisesti kuulunut päivän agendaan, koostimme siitä muutaman puheenvuoron. Gumböle Golfin toimitusjohtaja Markku Ignatius esitti vertauksen, jossa asuntomarkkinoilla ihminen valitsee joko omistus- tai vuokra-asumisen. Golfissa omistaminen ei tällä hetkellä kiinnosta muiden vaihtoehtojen ajaessa sen ohi. – Green fee -pelaaminen on kuin hotellissa asuisi, mikäli vertausta jatketaan. FGMA:n selvityksen mukaan green fee -hintojen keskiarvo oli Suomessa noin 50 euroa. Markun omien laskelmien mukaan kierrospelaamisen kustannus on noin 35 euroa. Sen sijaan vieraspelaamisen todellinen keskihinta oli selvityksen mukaan 25 euroa, joka on 18 reikäisellä kentällä selvästi alle omakustannushinnan.
Lassi Kiviniemi infosi tässä vaiheessa, että yhdistys on pyytänyt arvostetulta tilitoimistolta ohjeen 18 reiän kierroksen hinnan laskemiseksi. Kunhan se saadaan valmiiksi se laitetaan kaikille kentille tiedoksi ja toimenpiteitä varten, jotta vertailukelpoista tietoa saadaan.

Aurinko Golfin lasiseinäinen neuvottelutila korosti keskustelun avoimuutta ja jokaisen ajatuksen arvoa. Keskustelut toivat esiin kenttien erilaiset tilanteet ja tarpeet.

SGK:n toimitusjohtaja Lassi Kiviniemi alusti päivän keskustelun kentiltä saamillaan palautteilla. Jäsenkenttien vahvalla yhteistyöllä ongelmista voidaan selvitä.

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös