Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

Vihdoin kohti todellista Suomi golf -sateenvarjoa?

Elämme joulun odotusta. Maailma ympärillämme muuttuu tahdissa, jota emme vielä vuosi sitten voineet kuvitellakaan. Moninainen epävarmuus tulevaisuudesta heijastuu ihmisten arvomaailmaan ja käyttäytymiseen. Kiristynyt taloustilanne pistää entistä tarkemmin valitsemaan mihin tänä päivänä pistät rahasi, ja tässä investoinnit vapaa-aikaan jäävät usein pakostakin vähemmälle.

Tilanne on johtanut entistä selvempään jakautumiseen golfmarkkinoilla. On monia kenttiä, joiden toiminta on menestyksekästä ja toisessa päässä kenttiä, joilla haasteet ovat entistä suuremmat. Menestykseen vaikuttaa luonnollisesti maantieteellinen sijainti, mutta yhtä selvästi menestyksen perustana on pitkäjänteinen määrätietoinen strategiatyö, jonka puitteissa on tehty vaikeitakin linjauksia ja valintoja.

Etenkin Uudellamaalla on käynnissä erilaisia fuusio-, ulkoistamis- ja omistuksen uusimishankkeita. Golfala tarvitsee uusia toimintamalleja ja toivotan onnea ja menestystä uudistamishankkeille. Emme voi jäädä makaamaan vanhan päälle, vaan tulevaisuus vaatii aivan erilaisia otteita liiketoimintaan. Tämä on yleismaailmallinen tilanne, jossa vahvat voittavat ja heikot jäävät jalkoihin. Jatkakaa siis muutosprosessejanne ja käynnistäkää rohkeasti uusia. Tiedostan, että yhtiöjärjestykset voivat olla esteenä, mutta hyvällä ennakkotiedottamisella ja sitouttamisella voitte saada ihmeitä aikaiseksi.

Otsikossa viittaan Suomi golf -sateenvarjoon. Olen aikaisemmin kertonut ihanteellisesta maailmasta, jossa golfin liikuntapaikoilla ja seuroilla on tasapuolinen asema Suomi golf -sateenvarjon päätöksenteossa ja ohjauksessa. Suomi golf -käsite otettiin esille yhdistyksemme toimesta keväällä 2015 ja siitä on tullut vakiintunut puheenaihe ja laajalle levinnyt tahtotila. Asetan suuria odotuksia Suomen Golfliiton vastavalitulle hallitukselle ja erityisesti uudelle puheenjohtajalle Hanna Hartikaiselle. Hänellä on sosiaalinen tilaus saada vanhat rakennelmat puretuksi. Ensimmäistä kertaa Suomi golf -sateenvarjo näyttäisikin olevan todella realistinen tavoite nimenomaan tässä uudessa asetelmassa. Omalta osaltaan Suomen Golfkentät ry tekee omia toimialajärjestelyjään lähentämällä yhteistyötä FGMA:n eli Suomen Golfjohtajat ry:n kanssa. SGK palaa myös Suomi golf -strategian neuvottelupöytään edellyttäen, että suuria linjauksia on nähtävillä jo talven ja kevään aikana 2017.

Tästä on hyvä lähteä viettämään joulun ja uudenvuoden pyhiä, toivotan kaikille hyvää joulun odotusta.

Hans Weckman
Puheenjohtaja, Suomen Golfkentät ry

Får vi äntligen ett Suomi golf paraply?

Julen står inför dörren. I dessa dagar går världen igenom sådana förändringar, som vi inte ens kunde inbilla oss för några år sedan. En stor osäkerhet genomsyrar både värdesättningen och beslutsfattandet hos människorna. Till råga på allt inverkar det kärva ekonomiska klimatet på vart du sätter dina pengar. Då kan investeringar i fritid också av nöden bli en sidosak.

Detta har medfört en allt tydligare tudelning på golfmarknaden. Vi har många framgångsrika golfbanor, men samtidigt allt flera golfbanor, som står inför större utmaningar. Golfbanans läge är naturligtvis av stor betydelse, men lika klart kan man se, att grunden till framgång består av ett långsiktigt målmedvetet strategiarbete, där man också gjort svåra beslut och linjedragningar på vägen.

Speciellt i Nyland pågår olika processer, som siktar på fusioner, outsourcing och förnyande av golfbanans ägarbas. Vi behöver nya verksamhetsformer inom golfbranschen och jag tillönskar alla förnyelseprocesser framgång. Vi kan inte längre hålla fast vid det gamla, utan framtiden behöver helt nya grepp på verksamheten. Detta är ett globalt fenomen, där de starka lever vidare, och de svaga blir nedtrampade. Jag ber er alltså fortsätta med era förändringsprocesser och sätt modigt i gång nya. Jag är helt medveten om att bolagsordningarna kan stå i vägen för många förändringar, men genom aktiv förhandsinformation och engagemang av aktieägare och medlemmar kan ni åstadkomma under.

I rubriken hänvisar jag till Suomi golf som ett paraply för golfbranschen. Jag har tidigare skrivit om att leva i en perfekt värld, där golfbanorna och golfklubbarna har en jämbördig plats under Suomi golf paraplyet och till lika delar deltar i beslutsfattande och ledning. Namnet Suomi golf introducerades av vår förening under våren 2015, och har nu blivit ett begrepp och en utbredd målsättning. Jag ställer stora förväntningar på den nya styrelsen i Finlands Golfförbund, och speciellt på dess nya ordförande Hanna Hartikainen. Hon har en social beställning på att riva ner etablissemanget. För första gången ser det nu alltså ut som om Suomi golf paraplyet skulle ligga inom räckhåll. För sin egen del gör Föreningen Golfbanor i Finland rf. sina egna drag genom att ingå ett närmare samarbete med FGMA, Suomen Golfjohtajat ry. SGK intar också på nytt sin plats runt förhandlingsbordet för Suomi-golf strategin, men förutsätter, att det blir stora förändringar redan under våren 2017.

Med detta som utgångspunkt känns det fint att gå emot jul och nyår, och jag önskar er alla en fridfull väntan på julen.

Hans Weckman
Ordförande, Föreningen Golfbanor i Finland rf

Suomen Golfkentät ry:n puheenjohtaja, Hans Weckman

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös