Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

 

Strategian toteutusta ohjataan lajin tärkeimpien toimijoiden yhteistyöllä

Suomen golfin uutta strategiaa on valjastettu jalkauttamaan sen parhaat voimat. Erinomaisena esimerkkinä siitä on ohjausryhmän perustaminen, sillä sitä tämä prosessi juuri kaipaa. Kun nimenomaan puhutaan Suomen golfin strategiasta, ei ole ongelmatonta, että sitä johdettaisiin pelkästään Suomen Golfliiton toimesta.

Ohjausryhmään on koottu lajin tärkeimpien toimijoiden edustajat. Suomen Golf-liittoa edustavat siinä liittovaltuuston puheenjohtaja Harri Kainulainen, liiton hallituksen varapuheenjohtaja Toni Laakso ja liiton toiminnanjohtaja Petri Peltoniemi. Suomen Golfkentät ry:n (ent. SGKY) edustajana kenttäyhtiöiden puolestapuhujana on yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Hans Weckman, FGMA:n edustajana Mika Nieminen, edustaen suurinta osaa kenttäyhtiöiden toimitusjohtajista, PGA:n puheenjohtaja Mika Walkamo, GOTA- ja FGMA -yhdistysten edustajana Esa Meriläinen ja Talent Vectian Kari Kasanen. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin ryhmän ensimmäisessä kokouksessa liiton hallituksen jäsen, Elisabeth Spåre.

Strategian uudistuksen tulee näkyä myös toiminnassa
Suomen Golfliiton aiempia strategiauudistuksia on arvosteltu siitä, ettei uudistuksia ole saatu kunnolla jalkautettua. Ennenkin on varmasti ollut työryhmiä, jotka ovat asioita vieneet suunnitelmatasolla eteenpäin, mutta jotain on puuttunut, millä uudistukset olisi viety käytäntöön. Tästä syystä ohjausryhmän työ on tärkeää. – Ohjausryhmä ei ole päätöksentekoelin, vaan tarvittavat päätökset tehdään kunkin toimialayhdistyksen hallituksessa. Ohjausryhmä seuraa muiden strategiatyöryhmien työskentelyä ja käsittelee niiden puheenjohtajilta säännöllisesti saamansa edistymisraportit. Näin sillä on kokonaisnäkemys prosessista, ja se välittää siitä tietoa kaikille toimijoille. Ohjausryhmä myös varmistaa, että työryhmät toteuttavat uuden strategian linjauksia, toteaa Elisabeth Spåre. Ohjausryhmän kokoonpano toimii samalla myös talous- ja toimintaolosuhteet -painopistealueen työryhmänä.

Kuka muu muka?
Monen mielestä on ainutlaatuista, että saman pöydän ääressä istuu kaikkien tärkeimpien toimijoiden ylin taso. Ohjausryhmä on siten oman toimensa ohella edistämässä yhteistyötä eri toimialajärjestöjen kesken eikä se ole vähäinen asia. Voidaankin kysyä, miksi tällaista kokoonpanoa ei aiemmin ole kutsuttu säännöllisesti koolle. – Ohjausryhmä katsoo, että strategian tavoitteet ovat yhteiset ja niiden toteutukseen saadaan käyttöön alan parhaat resurssit. Ei siis olekaan enää itsestään selvää, että Golf-liitto, jolla on käytössään eniten resursseja, tekee kaiken. Prosessin edetessä haetaan synergisiä ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja, mikä voi johtaa myös vastuiden osittaiseen uusjakoon niin, että turvataan paras mahdollinen lopputulos, Elisabeth korostaa. Esimerkkinä vaikkapa kenttäkonsultointi, josta Golfliitto jo joutui luopumaan. Kenttäkonsultointi on huomattavan tärkeä asia kenttäyhtiöille, joten se osaaminen tulisikin hoitaa kenttäyhtiöiden yhdistyksen kautta. Onhan Golfliitolla jo nyt ulkoistamisesta näyttöjä, kun koko viestintä ja tiedotus ostetaan palveluna Otavamedialta.

Muutokselle tulee antaa aikaa
Joidenkin mielestä muutokset ovat jäämässä kosmeettisiksi, ellei samalla päästä uudistamaan olemassa olevia rakenteita. – Muutostyölle on osattava antaa aikaa, arvioi Spåre. – Tämä ei ole pikajuoksu, ennemminkin 3000 metrin esteet, hän jatkaa. – Ensin on selvitettävä kaikkien tahojen toiveet ja vaatimukset ja löydettävä yhteinen tahtotila, strategian mukaisesti. Toivottavasti valittu ohjausryhmä myös pysyy kasassa riittävän pitkään, jotta suunnitellut toimet saadaan parhaalla mahdollisella tavalla jalkautettua strategiakauden 2016-2020 aikana, lisää Spåre.

Raportointi, raportointi ja raportointi
Ohjausryhmän puheenjohtaja Elisabeth Spåre esitteli Golfliiton puheenjohtajapäivillä strategian kannalta olennaisen seurantajärjestelmän, jota pidettiin onnistuneena. Järjestelmän keskeisin anti on se, että strategian eri painopistealueiden työryhmien keskuudestaan nimeämät puheenjohtajat raportoivat ohjausryhmälle jokaisen kokouksen jälkeen yhtenäisellä raportointivälineellä. Se varmistaa, että strategian linjaukset pitävät ja tieto suunnitelmista ja päätöksistä kulkeutuu myös muille työryhmille. Työryhmät velvoitetaan myös etsimään toteuttajiksi parhaat osaajat ja nimeämään prosessille ”omistajan”. Näin hankkeet eivät jää ilmaan, vaan niille on toteutus ja toteuttajat mietittyinä yhdessä hankkeen vaatimien resurssien kanssa. – Tällä hetkellä Golfliitolla on suurimmat taloudelliset ja henkilöresurssit, mutta silti toimenpiteet voidaan tilata osaavimmalta taholta, korostaa Spåre. – Joku voi kokea tarkan raportoinnin ikävänä lisätyönä, mutta ilman strukturointia ei tällaista muutosta viedä läpi, tietää Spåre, jolla on kokemusta isojen organisaatioiden muutoshallinnasta myös aktiivityöuransa ajoilta.

Strategian uudistuksen kohderyhmä
– Kaikki tehdyt toimet tulevat lopulta vaikuttamaan jollain tavalla myös yksittäiseen golfariin, mutta päädyimme ohjausryhmässä ratkaisuun, jossa strategiatyön kohderyhmänä on seuran ja kenttäyhtiön yhdessä muodostama golfyhteisö. Näiden yhteisöjen avainhenkilöiden sitouttaminen uuteen strategiaan on välttämätöntä työn onnistumiselle, korostaa Elisabeth Spåre. – Tietoja suunnittelutyön edistymisestä jaetaan SGL:n, SGK:n, PGA:n ja FGMA:n järjestämissä tilaisuuksissa. Valmiit ja hyväksytyt suunnitelmat viestitään kaikille golfyhteisöjen päätöksentekijöille eri medioiden toimesta. Ohjausryhmän ja painopistealueiden työryhmien kokoonpanot ja puheenjohtajien yhteystiedot kerrotaan golf.fi -sivuilla, hän lisää.

Alusta alkaen työssä mukana ollut asiantuntijaorganisaatio, Talent Vectia, jatkaa strategiatyökalun suunnittelua kaikkien golfyhteisöjen käyttöön.

Suomen golfin strategian jalkautuksesta vastaavat alan tärkeimmät toimijat. Painopistealueiden työryhmien puheenjohtajat raportoivat suunnitelmistaan ja päätöksistään ohjausryhmälle, jota kautta tieto jaetaan toimialajärjestöille.

Suomen golfin Strategian ohjausryhmän puheenjohtaja Elisabeth Spåre.

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös