Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

Vastuullista metsänhoitoa golfkentille

Golfkenttien metsänhoito on noussut puheenaiheeksi viime vuosina. Puusto kasvaa ja aiheuttaa monenlaisia ongelmia kentänhoidolle ja pelaamiselle. Reuna-alueet kasvavat umpeen ellei niitä hoideta ja kentän eniten valoa tarvitsevat alueet, lyöntipaikat ja viheriöt jäävät puiden varjoon.

Uudenmaan Metsäurakoinnin toimitusjohtaja Anssi Vainiola on golfarina katsellut pelaamiensa kenttien puustoa ammattilaisen silmin. Kysyimme häneltä, mitä golfkenttien puustolle pitäisi tehdä.

Millaista metsää golfkentillä tyypillisesti on?
– Golfkenttien metsä ja puusto ovat tyypillisesti erirakenteista metsää, aloittaa Anssi Vainiola. – Kun metsää harvennetaan hakkaamalla isoja tukkipuita saavat jäljelle jäävät metsä ja puut vankistua ja kasvaa, hän lisää. – Me kutsumme sitä arvokasvuksi ja sellaista osakkaiden omistamilla golfkentillä puiden kasvun tulisikin olla, jatkaa Vainiola.

Miten golfkenttien metsiä tulisi harventaa?
– Oikein tehdyillä harvennushakkuilla metsä pysyy metsän näköisenä ja avohakkuuseen verrattuna maisemallinen etu on silmiinpistävä. Se on luonnonmukainen metsän rakenne, joka kehittää ja vahvistaa myös kentän biodiversiteettiä. Yksi huomionarvoinen seikka golfmetsien hoidossa ja puiden kaadossa on liikkuminen kentän alueella hakkuutöiden aikana. Se on tehtävä aiheuttamatta tarpeettomia vaurioita väylille tai muulle pelialueelle, korostaa Vainiola.

Mikä olisi paras tapa lähteä arvioimaan kentän puuston tilaa?
– Vastuullinen ja kestävän kehityksen mukainen metsien hoito golfkentällä lähtee metsäsuunnitelmasta. Nuorimmatkin Suomen golfkentistä alkavat tulla miehen ikään. Kenttien puusto ja niitä ympäröivät metsät ovat muuttuneet kymmenien vuosien aikana valtavasti. Ja vaikka osaan kentistä on jo matkan varrella ehditty tehdä suuriakin muutostöitä ja perusparannuksia, on harvalla kentällä metsänhoitosuunnitelmaa, arvioi Vainiola. – Puita on kaadettu tiiboksien ja viheriöiden ruohonkasvun parantamiseksi, mutta siihen se on usein jäänytkin. Metsänhoitosuunnitelma kertoo kattavasti golfkentän metsien nykytilan. Minkälaista puustoa kentällä on ja ennen kaikkea missä kunnossa se on. Erityisesti golfkentille räätälöity suunnitelma toimii hyvänä pohjana hakkuita ja niiden ajoittamista suuniteltaessa, hän lisää.

Mitä hyötyä suunnitelmasta on?
– Golfkentän ja sen vierimetsän suunnittelussa on otettava huomioon varsinkin tiiboksien ja viheriöiden valonsaanti. Puut kilpailevat ruohon kanssa myös vedestä ja ravinteista. Varjostamisen lisäksi tiheä puusto estää ilmankiertoa ja hidastaa nurmialueiden kuivumista. Suunnitelmallisesti toteutetut puiden kaadot ja hakkuut pidentävät pelikautta. Keväällä avataan aikaisemmin ja syksyllä pelataan pidempään. Oma tärkeä lukunsa on pelaajien turvallisuus. Sairaat ja huonokuntoiset, pelialueille levinneet puut on syytä poistaa viipymättä.

Suomen Golfkentät ry:n kärkihankkeena on golfkentän hiilijalanjäljen pienentäminen ja puustolla on siinä oma roolinsa.
– Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa, eli kuinka paljon kasvihuonepäästöjä sen elinkaaren aikana syntyy. Kun metsien hoito suunnitellaan vihreitä arvoja ja ympäröivää luontoa kunnioittaen voidaan myös golfkentällä pienentää hiilijalanjälkeä, selventää metsänhoidon ammattilainen, Anssi Vainiola.

www.metsaurakointi.com

Uudenmaan Metsäurakoinnin Anssi Vainiola kertooo golfkenttien metsänhoidon uusista ajatuksista. Nuorimmatkin golfkentät Suomessa alkavat tulla miehen ikään ja niiden puusto on muuttunut merkittävästi. Metsäsuunnitelman teko antaa kentälle tiedot puuston nykytilasta ja toimii hyvänä pohjana hakkuita ja niiden ajoittamista suunniteltaessa.

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös