Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

Luovutustappioita pitää käsitellä lain mukaan, ei verohallinnon ohjeen mukaan, vaatii hallinto-oikeuteen vastineen lähettänyt Seppo Veilo.

Golfosakkeen luovutustappio kiistan kohteena

Verohallinnon loppuvuodesta 2015 antama ohjeistus rinnastaa golfosakkeen omistamisen harrastustoimintaan. Harrastusta varten hankittua golf-osaketta pidetään lakia sovellettaessa lähinnä koti-irtaimistoon rinnastettavana, henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuna omaisuutena. Seppo Veilo ei hyväksy verottajan päätöstä varsinkaan kun vielä vuonna 2014 verottaja vahvisti perheenjäsenen luovutustappion verotuksessa. Seppo on tehnyt hallinto-oikeudelle vastaselityksen ja vaatii tulkitsemaan lakia eikä verottajan tulkintaa.

Useita golfosakkeita omistava Seppo Veilo otti yhteyttä Suomen Golfkentät ry:een ja kertoi käymästään kiistasta verottajan kanssa. Seppo lähetti viestin, jossa hän kertaa asian taustoja.
– Olen vaimoni kanssa pelannut golfia Tawast Golfissa ja omistanut Tawast Golfin osakkeet pelaamista varten. Osakkeet on myyty tänä vuonna 5.626 euron tappiolla, myös vaimon osake yhtä suurella tappiolla. Tappiot on ollut tarkoitus käyttää tänä vuonna syntyneeseen myyntivoittoon luovutustappioina, hän kirjoittaa.
– Aulanko Golf Oy:n osakkeet on aikoinaan hankittu meille nimenomaan sijoitusosakkeina. Ne on annettu Aulanko Golfille edelleen vuokrattaviksi. Voittoa niistä ei ole saatu. Molemmat osakkeet on myyty 5.500 euron tappiolla vuonna 2014. Verottaja vahvisti vaimon tappion. Minun ei, koska en huomannut ilmoittaa sitä verolomakkeella.
Oikaisulautakunta ei hyväksynyt oikaisupyyntöäni, joten valitin hallinto-oikeuteen, oikaisulautakunnan päätöksestä, kertoo Seppo Veilo.

Juristin lausunto
Suomen Golfkentät ry:n jäsenkentille lakipalveluja tarjoava Jarmo Henriksson kertoo, että verottajan tulkinta asiasta käy ilmi verohallinnon ohjeistuksesta.
– Ohjeistuksen mukaan henkilöverotuksessa golfosakkeen luovutustappio ei ole vähennyskelpoista. Verohallinto on ohjeessaan A212/200/2015 (antopäivä 23.12.2015), joka käsittelee luonnollisen henkilön omaisuuden luovutusvoittojen ja -tappioiden yleisiä kysymyksiä ja periaatteita, kohdassa 13.3.4 ohjeistanut asiasta seuraavaa:

”Niin ikään harrastuksia varten hankittuja hevosia tai golfosakkeita pidetään TVL 50 §:n 2 momenttia sovellettaessa lähinnä koti-irtaimistoon rinnastettavina henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuna omaisuutena. Niiden tappiollisesta luovutuksesta ei vahvisteta luovutustappiota.”

Sama tulkintaohje on sisällytetty ohjeeseen A1/200/2016 (antopäivä 7.1. 2016), jossa käsitellään kokonaan tai osittain verovapaita luovutusvoittoja henkilöverotuksessa. Sen kohdasta 1.2 on luettavissa seuraavaa:

”Koti-irtaimistoa eivät niin ikään ole harrastuksia varten hankitut hevoset tai golfosakkeet, vaikka niitä on TVL 50 §:n 2 momenttia sovellettaessa pidetty lähinnä koti-irtaimistoon rinnastettavana, henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuna omaisuutena eikä niiden tappiollisesta luovutuksesta ole vahvistettu luovutustappiota.”

Tiedossani ei ole, kuinka ko. ohjeistusta on henkilöverotuksessa noudatettu. Verohallinnon ohjeistus on kuitenkin yksiselitteinen. Tappiollisesta luovutuksesta ei siis ohjeistuksen mukaisesti vahvisteta luovutustappiota.

Osakkaiden yhdenvertaisuus verottajan silmissä
Ohjeistuksen vertaus harrastustoimintaan on golfin kohdalla mielenkiintoinen, sillä golfkenttien rakennusbuumin aikana niitä tarjottiin ja ostettiin hyvinä sijoituskohteina. Maassamme on varmaan satoja, ellei tuhansia henkilöitä, joilla on useita osakkeita hallussaan.
Golfyhtiö on osakeyhtiölain piirissä oleva yhtiö, jonka omistajia osakkeenomistajat ovat. Ovatko golfosakkaat eriarvoisessa asemassa muiden alojen yhtiöiden omistajien kanssa? Onko yhden golfosakkeen omistaja eriarvoisessa asemassa kuin esimerkiksi 40 osakkeen omistaja? Mikäli suuromistaja katsotaan sijoittajaksi, mihin vedetään raja omistusmäärän suhteen?

Valitus hallinto-oikeuteen
Seppo Veilo teki valituksen asiasta hallinto-oikeudella ja Suomen Golfkentät ry tulee seuraamaan asian etenemistä. Seppo kysyy oikeutetusti onko ennen verottajan uutta ohjeistusta, tai silloin kun osakkeet hankittiin, ollut voimassa verohallinnon ohjeistus golf-osakkeista. Vuoden 2015 lopulla annettu uusi ohjeistus asettaa golfosakkeen omistajan eriarvoiseen asemaan muita yhtiöitä omistavien henkilöiden kanssa.

Tämä asia kannattaa nyt katsoa loppuun saakka!

Seppo Veilon vastaselvitys hallinto-oikeudelle:

Luovutustappioden hyväksyminen golfosakkeiden myynnissä

Aulanko Golf Oy:n osakkeiden hankinnan tarkoitus
Vuonna 2003 aloitettiin Aulanko Golf Oy:n golfkentän markkinointi, ajatusta pidettiin hyvänä. Saataisiinhan paikkakunnalle uusi golfkenttä. Merkitsijöitä oli useita, myös sellaisia kuten minä, jotka pelasimme Tawastin kentällä. Osakemerkintä myytiin nopeasti loppuun. Merkintähintaa pidettiin kohtuullisena. Golfkentän tulevaisuuteen uskottiin ja sen arvonnousuun luotettiin eli sitä pidettiin hyvänä sijoituksena. Sijoitukseni tarkoitus Aulanko Golf Oy:n osakkeeseen oli nimenomaan arvonnousu.

En ole pelannut Aulanko Golfkentällä. Yritin ensimmäisinä vuosina kentän valmistuttua itse vuokrata pelioikeutta. En onnistunut siinä ja annoin Aulanko Golf Oy:n vuokrata sitä vuoteen 2013 saakka. Yhtiö maksoi siitä vain yhtiövastikkeen suuruista maksua, eli siitä ei saanut voittoa. Joten en ilmoittanut sitä verotuksessa.

Vuonna 2010 yritin useita kertoja myydä omistamaani osaketta. Hintatarjoukset olivat niin alhaisia, joten kauppoja ei syntynyt. Osakkeen arvo laski edelleen. Vuonna 2014 olin sitä mieltä, että golfosakkeiden arvo laskee edelleen. Silloin päätin, että teen kaupat sillä hinnalla mitä siitä tarjottiin. Löysin ostajan Golf-pörssin kautta.

Aikamoinen tappio (4.500 e) syntyi odotetun arvonnousun sijaan. Odotettavissa oli kuitenkin, että golfosakkeiden arvo laskisi edelleen.

Tawast Golf Oy:n osakkeen hankinnan tarkoitus
Se hankittiin pelaamista varten. Olen pelannut siellä koko ajan vuodesta 2001.

Luovutustappion hyväksymisen perustelut

Nyt golfosakkeita on käsitelty verotuksessa eri lailla kuin muita osakeyhtiön osakkeita. Kuitenkin niistä maksetaan varainsiirtoveroa samoin kuin muistakin osakkeista. Jos golf-osakkeen myynnistä tulisi voittoa, siitä maksettaisiin veroa.

Tappion syntyessä verottaja ei nyt ole kuitenkaan hyväksynyt luovutustappiota.
- osakkeista maksetaan varainsiirtoveroa
- jos osakkeen myynnistä saa voittoa, voitosta maksetaan vero
- golfyhtiö toimii kuten muutkin yhtiöt, pitävät yhtiökokouksia
- osakkaat päättävät yhtiön asioista

Tawast golf-osakkeen omistus ei ole ollut pelkästään harrastus. Silloin kun aloitin golfin pelaamisen vuonna 2001, osake oli ostettava jos halusi pelaamaan. Oikeudenvalvontayksikkö on käyttänyt verohallinnon ohjetta, joka on voimasssa 7.1.2016 alkaen, se on korvannut ohjeen A42/200/2014 voimassa 21.11.2014 alkaen.

Olen tehnyt Aulanko Golf Oy:n osakkeen kaupan 2.5.2014, onko silloin voimassa olleessa verohallinnon ohjeessa mainittu golf-osakkeet?

Nyt verottajan käyttöön ottaman verohallinnon ohjeen mukaan golf-osakkeet eivät ole tasa-arvoisia lain edessä.

Vaadin, että golf-osakkeen luovutustappiot pitää käsitellä TVL 50.1 mukaisesti.

Seppo Veilo

Suomen Golfkentät ry seuraa Seppo Veilon asian käsittelyä.

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös