Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

Suomen Golfkentät ry:n puheenjohtaja Hans Weckman kritisoi liiton toimistoa uudistusten jarruttamisesta ja toimintasuunnitelman taakse piiloutumisesta.

Liittovaltuusto halusi muutosta!

Liittovaltuuston puheenjohtaja Harri Kainulainen oli kutsunut PGA:n edustajat ja Suomen Golfkentät ry:n hallituksen seminaariin mukaan, jotta liittovaltuutetut saisivat kaikilta uuden strategian neuvotteluosapuolilta kannanotot jumiutuneeseen tilanteeseen. Seminaarin jälkeen pidetyssä liittovaltuuston varsinaisessa syyskokouksessa valittiin Golfliitolle uusi puheenjohtaja ja hallitus. Päivä oli siis erityisen merkityksellinen lajin tulevaisuuden kannalta.
Artikkeli ja haastattelut: Jukka Rimpiläinen

Seminaari alkoi klo 10.00, mutta jo sitä ennen alueet pitivät omia kokouksiaan, joissa puheenjohtajaehdokkaat esittelivät tavoitteitaan. Puoli kymmeneltä paikalla oli siis jo väkeä ja heitä oli vastaanottamassa liiton toiminnanjohtaja Petri Peltoniemi ja puheenjohtajaehdokas Hanna Hartikainen. Ilmassa oli odotusta ja jännitystä. Ensimmäinen aamulla haastateltu liittovaltuutettu kertoi, että oma ehdokas puheenjohtajaksi oli jo selvä. – Soitin ehdokkaalleni ja varmistuin päätöksestäni lopullisesti puhelun aikana, hän kertoi. Vaalitoimikunnan suositusta tämä liittovaltuutettu ei pitänyt hyvänä ja hänen mielestään se saattoi toimia ajatustaan vastaan. – Suomalaiset eivät kovin mielellään ”ota ohjeita ylhäältä päin”.
Hanna Hartikainen tunnusti myös olevansa jännittynyt siitä, mitä päivä toisi tullessaan. Yritin keventää tunnelmaa ehdotuksella, että hänellä oli vielä aikaa napata takkinsa ja karata tästä hullujenhuoneesta. Ei karannut, mutta totesi, että tapahtui mitä tahansa niin ainakin hyviä keskusteluja on käyty.

Osapuolet läsnä
Kello läheni jo kymmentä, oli aika siirtyä saliin tarkkailuasemiin. PGA:n edustajat takarivissa oikealla, SGK:n hallituksen edustajat vasemmalla. Liittovaltuuston noin 40 edustajaa oli miehittänyt keskialueen, eturivissä istui liiton johtoa. Liittovaltuuston puheenjohtaja napauttaa terävästi nuijallaan pöytään ja saa vilkkaan keskustelun vaimenemaan.

Kunniapuheenjohtaja Seppo Soratielle huomionosoitus
Golfliiton kunniapuheenjohtaja Seppo Soratie kutsuttiin ensimmäiseksi kokousväen eteen, sillä Sepolle oli tullut kunnioitettavat 90 vuotta täyteen hieman aiemmin. Harri Kainulainen kertoi kukituksen syyn ja seminaariväki antoi aplodit seisten. Seppo Soratie kiitti ja kertoi muutamin muisteloin 50 vuotta kestäneen golfvaikuttajauransa kohokohdista. Me muistamme, että Seppo oli merkittävä vaikuttaja golfkenttien rakentamisbuumille 80- ja 90-luvuilla.

Sateenvarjon alle yhteinen tahtotila
Liittovaltuuston puheenjohtaja Harri Kainulainen palautti kokousväen arkeen ja järjestykseen. Hän palautti mieliin vuoden 2010, jolloin Suomen golfin isoa kuvaa alettiin ensi kertaa katsoa. Siinä vaiheessa ei saatu muita toimialajärjestöjä aktiivisesti mukaan ja nyt kuusi vuotta myöhemmin, se saatiin jo hyvään alkuun, mutta nyt työ on pysähdyksissä, monistakin syistä. – Olemmeko erillisyhteisöjemme vankina, kuten viikolla ilmestynyt Hesarikin tiesi kertoa, hän kysyi. – Olen saanut runsaasti viestejä ja yhteydenottoja, huomattavasti normaalia enemmän. Nyt olisi tärkeä rakentaa Suomi golfin sateenvarjon alle yhteinen tahtotila, painotti Kainulainen. – Paikalle on kutsuttu myös Suomen Golfkentät ry:n ja PGA:n edustajat, jatkoi Kainulainen. – Hyvänä uutisena voin kertoa, että Golfliiton vuosien tappiollinen tulos on viimein kääntynyt plussalle ja niitä lukuja avataan iltapäivällä liittovaltuutetuille.

Ohjausryhmän tunteikas raportti
Ensimmäisenä esiintyjänä lavalle nousi Suomen golfin strategian ohjausryhmän puheenjohtaja Elisabeth Spåre. Jo aamulla ennen kokousta, hän kertoi nukkuneensa huonosti päivän esitystä miettien. Häneltä oli tilattu kunkin jalkautustyöryhmän tilannekatsaus, mutta jumiin menneen työn johdosta hän päätyi esitykseen, jossa syntynyttä tilannetta pohdittiin. Hän myös kertoi miltä tuntuu saada sosiaalisessa mediassa lokaa niskaansa – se todella sattuu. Kertoi myöhemmin erikseen, että oli pyytänyt asiavirheitä sisältäneen tekstin kirjoittajaa, Nikke Tyryä, kahville kanssaan. Saa nähdä onko nuorella miehellä siihen kanttia.

Suomen Golfliiton liittovaltuuston seminaari ja kokous pidettiin 26.11.2016. Etualalla selin seminaarissa järjestetyn paneelin osanottajat, vas. Esa Meriläinen, Heini Haapala, Hans Weckman, Elisabeth Spåre ja Harri Kainulainen.

Strategiatyön kulmakivet (Tiivistelmä Spåren esityksestä)
– Alatyöryhmät aloittivat työnsä heti vuoden 2016 alussa. Kesällä päätettiin kokonaisuutta ohjaamaan ja koordinoimaan perustaa ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina Golfliiton, SGK:n, PGA:n ja FGMA:n puheenjohtajat. Samalla todettiin, että ohjausryhmä ei voi olla päättävä elin, vaan että kaikki päätökset alistetaan asianomaisille hallituksille.
– Strategiatyön läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja seurannan helpottamiseksi annettiin kaikille ryhmille käyttöön standardoitu raportointityökalu, jolle kirjataan tavoitteet, mittarit, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toteutushankkeiden aikataulut, tarvittavat päätökset sekä havaitut riskit ja uhat.
– Painopistealueiden juniorigolf ja naisgolf työ on edennyt mallikkaasti. Junnuissa hankkeet ovat jo osittain toteutusvaiheessa ja niille on saatu myös ulkopuolista rahoitusta. Naisgolf on koko strategian pääpainopiste vuonna 2017, ja myös sen suunnittelu on jo pitkällä.
– Viestintäryhmällä on hyviä suunnitelmia niin sisäisen kuin ulkoisen viestinnän osalta, mutta niiden toteutus on viivästynyt, vaikka viestinnän oli tarkoitus olla erityisenä painopisteenä jo tänä vuonna. Mahdolliseen mittavampaan imagokampanjaan ei myöskään ole toistaiseksi pystytty osoittamaan varoja.
– Kilpagolfissa, kuten jo tiedättekin, SGL ja PGA eivät yrityksistä huolimatta ole toistaiseksi löytäneet yhteistä säveltä, ja PGA onkin julkisesti ilmoittanut irtautuvansa strategiatyöstä. Petri on toimittanut teille aiheesta SGL:n raportin pari päivää sitten.
– Talous- ja toimintaolosuhteet -ryhmä integroitiin osaksi ohjausryhmää. Ryhmä on kokoontunut kolme kertaa, viimeisen kerran 24.10. ja seuraava kokous oli sovittu ensi viikolle. Kokousten välillä on käyty erilaisissa pienemmissä ryhmissä keskusteluja, ja me liiton edustajat olimme siinä uskossa, että näkemykset olivat merkittävästi lähentyneet toisiaan.
– Julkisuuteen on toimialan ’omasta pesästä’ annettu (taas kerran) yksipuolisesti negatiivista tietoa näkemyseroista ja intressiristiriidoista strategiatyössä. Motiiveja voimme itse kukin arvailla. Minusta meidän joka ikisen on syytä katsoa peiliin ja kysyä itseltämme onko tämä se tapa, jolla parannamme golfin ulkoista imagoa ja tuomme lisää harrastajia rakkaan lajimme pariin.
– Kun liiton uusi puheenjohtaja on tänään valittu, toivon hänen ottavan paikkansa ohjausryhmän puheenjohtajana ja jatkavan ponnekkaasti ja viipymättä työtä eripuraisen toimialamme eheyttämiseksi ja strategian maaliin saattamiseksi. Jos nykyiset neuvottelijat eivät ole siinä onnistuneet, on syytä vaihtaa miehitystä.
Esityksen lopulla Elisabeth totesi jättävänsä ohjausryhmän puheenjohtajan työn iltapäivällä valittavalle, liiton uudelle puheenjohtajalle. Tässä kohtaa tunteet ottivat vallan ja Elisabethilta kesti hetken koota itsensä viedäkseen esityksensä loppuun. – Tunnekuohu lähti syvästä turhautumisesta tapaan, jolla asioita hoidellaan – aina salaa ja juonitellen, ja aina vaan negatiiviset asiat esiin nostaen. Ja että niille, jotka ovat aidosti ja ilman vallanhalua tai omia agendojaan tehneet töitä sotkujen selvittämiseksi ja positiivisen ilmapiirin luomiseksi, ei anneta arvoa, vaan heitetään lokaa päälle, purki Elisabeth tuntoinaan.

FGMA:n uutena puheenjohtajana aloittanut Esa Meriläinen (oik.) korosti kenttäyhteisöjen merkittävää roolia strategian jalkauttamisessa. Hänen vieressään istunut ja PGA:ta edustanut Heini Haapala kertoi miksi PGA irtaantui strategiatyöstä. – Emme enää suostu istumaan kokouksissa, joissa mitään ei tapahdu, hän alleviivasi.

Mistä kenkä puristaa?
Harri Kainulainen kutsui seuraavaksi panelistit eteen ja antoi kullekin lyhyen puheenvuoron. PGA:n Heini Haapala kertoi PGA:n olleen mukana strategiatyössä, ja harmitteli sen vieneen pienen organisaation resursseista ison osan, joka on poissa järjestön normaalista työstä. PGA:n mielestä sen merkittävä panos strategiatyössä ei johtanut toivottuun lopputulokseen, joten järjestö irtaantui strategiatyöstä. PGA haluaa olla mukana strategian jalkauttamisessa, mutta eivät enää suostu istumaan kokouksissa, joissa mitään ei tapahdu. – Odotamme nyt liiton puolelta konkreettisia ehdotuksia, totesi Heini Haapala.
Suomen Golfkentät ry:n Hans Weckman tarttui seuraavaksi mikrofoniin ja avasi SGK:n turhautumisen syitä kokousväelle. – Liitto piiloutuu toimintasuunnitelmansa taakse ja estää sillä kaiken uudistamisen, esitti Weckman. – Muilla tuntuisi olevan uudistusmielisyyttä, mutta liiton toimisto haluaa jarruttaa kehitystä, hän lisäsi. – Haluamme nyt pysäyttää strategiatyön kunnes liiton uusi puheenjohtaja on valittu, painotti Weckman.
Kolmantena panelistina FGMA:n uusi puheenjohtaja Esa Meriläinen kiteytti johtamansa golfjohtajien yhdistyksen mukanaoloa strategiatyössä. – Haluamme olla mukana kehittämässä Suomen golfia, mutta emme tee päätöksiä jäsentemme puolesta. Jokainen kenttäyhteisö tekee itse omat päätöksensä Suomen golfin strategiaan liittyen. Kukin kenttäyhteisö valitsee strategiasta ne osat, jotka kentän profiiliin sopivat. FGMA:n rooli strategian jalkauttamisessa on tietysti merkittävä. Ilman kenttäyhteisöjen panosta strategiaa ei voida toteuttaa.
– Voisiko liiton toiminnanjohtaja, Petri Peltoniemi nyt vastata näihin esityksiin, pyysi eräs liittovaltuutettu. Petri Peltoniemi aloitti vastaamalla PGA:n kritiikkiin kertomalla, ettei koko valmennusjärjestelmän avaaminen PGA:n ehdotuksen mukaan ollut enää mahdollista. Toimintasuunnitelma oli jo tehty. Käytäväkeskusteluissa kokoustauolla PGA:n edustaja ihmetteli, miksei heihin oltu yhteyksissä silloin kun toimintasuunnitelmaa tehtiin.
SGK:n puheenvuoroon Petri Peltoniemi vastasi muistuttamalla liiton yhteisökonsulttien jo auttaneen useita kenttiä asiakaskokemuksen hallinnassa. Ensi vuonna Golfliitto antaa Pelaaja ensin -työkalun perusversion kaikille kentille nimellistä korvausta vastaan. Petri myös totesi, että tulevien vuosien toimintasuunnitelmissa uusia ajatuksia voidaan huomioida, nyt toimintasuunnitelma on jo paketissa. Harri Kainulainen osallistui tässä vaiheessa keskusteluun todeten, että toimintasuunnitelma on ”auki” niin kauan kuin liittovaltuusto sen hyväksyy. Myös Elisabeth Spåre totesi totesi olevansa eri mieltä Petrin kanssa siitä, etteikö toimintasuunnitelmassa (ja sitä myötä myös toteutukseen varattujen varojen käytössä) olisi liikkumavaraa parhaiden mahdollisten toteutustapojen löytyessä.

Keskustelu vilkastui
Pickala Golfin edustaja halusi hillitä keskustelun negatiivisuutta ja pyysi panelisteja kertomaan mikä asia on hyvin. Vaitonaisista panelisteista Esa Meriläinen kehui Pelaaja ensin -työkalua ja Harri Kainulainen korosti sitä, että olemme kaikki täällä yhdessä viemässä asioita parempaan suuntaan.
Retsi Riihimäki halusi kuulla onko tulevalla hallituskokoonpanolla mahdollista saada muutosta aikaan. Puheenjohtaja Kainulainen ei halunnut seminaarissa keskustelua henkilövalinnoista, koska se oli liittokokouksen asia. Yleisellä tasolla panelistit uskoivat muutoksen olevan mahdollinen. Keskusteluun osallistunut Uudenmaan alueen puheenjohtaja, Rainer Helling, korosti, että lajin paras osaaminen oli yhtä aikaa paikalla ja nyt kaikkien tulee toimia yhdessä. Rainer yritti vielä saada hengenkohotuksen merkeissä kaikkia lausumaan yhteen ääneen; kaikki yhdessä, mutta ei vielä ollut sen aika. Hyvät applodit Rainer joka tapauksessa sai.
Eräs kokousedustaja halusi tietää, miksi kaikki katsovat vain omaa etuaan? Ja kysyi lisäksi mikä on liiton tehtävä. Harri Kainulainen avasi liiton säännöt ja luki sieltä liiton tehtävän. Elisabeth Spåre kertoi koonneensa kaikkien strategiatyössä olevien toimialajärjestöjen säännöt. Hän myös vastasi salista tulleeseen kommenttiin, ”Elisabeth heittää hanskat tiskiin”, että hän haluaa jatkossakin tehdä kaikkensa strategian jalkauttamisen onnistumiseksi, vaikka ohjausryhmän puheenjohtajuudesta luopuukin.
Hans Weckman muistutti, että esityksensä mukaan kenttäyhtiöiden tulee olla entistä paremmin mukana päätöksenteossa. Heini Haapala halusi korostaa, että PGA:lla on suurta intohimoa golfin edistämiseksi ja että he ovat ammattilaisina varmasti työssä mukana. Esa Meriläinen muistutti liiton sääntöjen kohdasta, yhteenkokoava voima. Liiton tulisi olla aktiivisemmin yhteyksissä kenttiin ja muihin toimijoihin. Elisabeth Spåre lisäsi, että strategian loppuasiakas on nykyinen ja tuleva golfari, mutta strategiatyötä tehdään kenttäyhteisöille.

Edustajien suuri vastuu
Yksi kokousedustaja halusi muistuttaa päättäjiä siitä, että heillä on suuri vastuu sille ”pienelle” golfarille. Toinen halusi tietää mikä se suuri kivi kengässä nyt on, yhdellä sanalla kuvattuna. Vastauksiksi saatiin muun muassa historian painolasti, toimintatavat ja luottamuspula. Tässä yhteydessä Elisabeth Spåre sai kiitosta työlleen, ensin liiton talouden selvittämisessä ja avaamisessa liittovaltuutetuille ja myöhemmin ohjausryhmän työn organisoinnista. Eräässä puheenvuorossa kiiteltiin sitä, että kaikilla on sama tahtotila ja toisessa ehdotettiin tehtäväksi yksi asia kerrallaan, jotta saadaan onnistumisia ja positiivinen kierre aikaan. Liiton yhteenkokoavaa voimaa korosti vielä kerran liittovaltuuston puheenjohtaja Harri Kainulainen, ja toivoi sellaisen toimintatavan löytyvän, joka sopii kaikille.

Pelaaja ensin -tuloksia
Lyhyen kokoustauon jälkeen kuulimme vielä tiivin yhteenvedon Pelaaja ensin -työkalun valtakunnan tuloksista. Liiton yhteisökonsultti, Aarni Nordqvist korosti esityksessään, että se on kenttäyhteisöjen oma työkalu, jolla asiakaskokemusta voidaan parantaa. Ne kentät, jotka ovat aktiivisesti työkalua hyödyntäneet ja löytäneet kehityskohteita, ovat myös saaneet Lähettiläspisteet nousuun. Valtakunnan tason raporteista käy myös ilmi, että omien ja vieraspelaajien näkemys tärkeimmistä, suositteluhalukkuuteen vaikuttavista asioista on erilainen. Vieraspelaajien kohdalla korostuvat kentän nurmipinnat, yleisvaikutelma ja kentänhoitotoimista etukäteen kertominen sekä tunteeko vieras olonsa tervetulleeksi. Omien pelaajien arvioissa korostuvat yhteisön henki, luottamus johtoon ja rahalle saatava vastine. Aarni muistutti myös, että golfyhteisöjen kehittämisverkosto on kaikkien kenttien käytössä. Tästä aiheesta lisää täältä!


Golflehden lukijatutkimuksen tuloksia
Otavamedian julkaiseman Golflehden lukijatutkimusta oli avaamassa lehden päätoimittaja Jere Jaakkola. Esitys oli otsikoitu teemalla: Lakkautetaan Golf-lehti ja halusi vastata sosiaalisen median kirjoitteluun lehden tarpeellisuudesta ja kalleudesta. IRO Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi 516 lehden lukijaa. Golfpiste.com tulee esittelemään tutkimuksen, joten emme referoi sitä tässä sen enempää. Otavamedian sopimus on katkolla vuonna 2018, joten nyt on aika avata keskustelu uuden puheenjohtajan kanssa siitä, saadaanko viestintään tehdyillä panostuksilla riittävää hyötysuhdetta, vai tulisiko panoksia siirtää enemmän lajin ulkopuolisten tavoittamiseen.

Liittovaltuuston puheenjohtaja, Harri Kainulainen avasi seminaarin kertoen saaneensa enemmän yhteydenottoja ennen kokousta kuin koskaan aiemmin.

Ohjausryhmän puheenjohtaja, Elisabeth Spåre esitteli seminaarin ensimmäisenä esiintyjänä strategian jalkautuksen nykytilannetta.

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös