Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

Alkukausi antoi viitteitä kaikkien aikojen pelikaudesta

Kauden tulokset ohjaavat toimintaa tuleville vuosille

Vaikka vuodet eivät ole veljiä keskenään ja vertailtavuus eri pelikausien välillä on vaikeaa, on toimialalle luotu työkaluja vertailutiedon saamiseksi. Tällä hetkellä käytössä ovat asiakaskokemusta mittaava Golfliiton Pelaaja ensin -työkalu sekä FGMA:n toimesta tehtävä taloudellinen tutkimus. Pelaaja ensin -kyselyn piirissä oli vuoden 2016 aikana noin 50 kenttää ja FGMA:n taloudelliseen tutkimukseen vastasi noin 40 kenttää. Toivottavasti lähitulevaisuudessa kaikki kentät saadaan kyselyn ja tutkimuksen piiriin. Honour-lehti teki vielä SGK ry:n jäsenkentille oman tiiviin kyselynsä selvittääkseen ovatko kaikki saadut tulokset linjassa keskenään.

Honour-lehti suuntasi kautta 2016 koskevan kyselyn SGK:n jäsenkentille 16.-24.11.2016. Kysely lähetettiin noin 50 kentän toimitusjohtajalle, joista 28 aloitti vastaamisen ja 12 vastasi kyselyn loppuun saakka. Ensimmäisessä kysymyksessä pyydettiin arvioimaan pelikierrosten kokonaismäärää kaudella 2016. Vastanneista neljällä jäsenkentällä pelattiin edellisvuotta enemmän, kahdeksalla kentällä oltiin edellisvuoden tasolla ja 10 kenttää vastasi kierrosmäärän olleen viimevuotista pienemmän.

Seuraavaksi Honour-kyselyssä pyydettiin raportoimaan green fee -pelaajien määrästä kaudella 2016. Kuudella kentällä green fee -pelaajien määrää saatiin kasvatettua, neljällä kentällä määrä pysyi edellisvuoden tasolla ja yhdeksällä kentällä green feen maksaneiden vieraspelaajien määrä pieneni.

Kahvion ja ravintolan toiminta on tärkeässä roolissa golfyhteisöissä. Kysyimmekin toimitusjohtajilta, oliko käyttöaste ja liikevaihto ravintolan/kahvion osalta nousussa vai laskussa. Kolmella kentällä mentiin plusmerkkisesti, samalla tasolla mentiin seitsemällä kentällä ja kahdeksan kenttää ilmoitti asiakasmäärän vähentyneen.

Kauden positiivisin asia
Jokainen kenttä toimii oman profiilinsa mukaisesti palvellen pääasiassa omia tai vieraspelaajia. Jotain trendiä lienee löydettävissä vastauksista, sillä 6 kenttää kertoo kauden ilonaiheen löytyvän aloittelijoiden suuresta määrästä. Viisi kenttää on saanut omat pelaajansa pelaamaan enemmän ja kahdella kentällä iloa tuottivat vieraspelaajien kasvanut joukko. Vapaapalautteissa kolmen kentän edustajaa ilostutti oman kentän loistava kunto.

Muissa tutkimuksissa on nostettu esiin alkeiskurssien suosio tällä kaudella ja erityisesti green card -kurssilaisten suuri määrä. Honour-lehden kyselyssä neljällä kentällä kurssilaisten määrä oli kasvanut, seitsemällä pysynyt ennallaan ja viidellä pienentynyt. Alueelliset erot ovat varmasti tässä kohtaa suuret, sillä mm. Pelaaja ensin -kyselyssä alkeiskurssilaisten määrä on kasvanut selvästi. Ehkä Honour-lehdenkin kyselyssä trendi on samansuuntainen.

Mikä on 18 reiän pelikierroksen oikea hinta?
Yksi tärkeä luku, jota ollaan yritetty selvittää sekä FGMA:n taloudellisen tutkimuksen avulla että taloushallinnon ammattilaisilta, on pelikierroksen omakustannushinta. Honour-lehden kyselyssä vastaajat käyttivät laskentakaavoina seuraavia: yhtiövastike jaettuna osakkaiden keskimääräisellä kierrosmäärällä, yhtiövastike jaettuna pelilippujen määrällä sekä liikevaihto ja investoinnit jaettuna kierrosmäärällä. Yhtenevän laskentakaavan puuttuessa kenttien ilmoittamat omakustannushinnat poikkeavat suuresti toisistaan ollen alimmillaan 18 euroa ja korkeimmillaan 40 euroa. Koska asiaan vaikuttaa myös jokaisen kentän itse määrittelemä kentänhoidon taso on omakustannushintakin kenttäkohtainen. Mikäli jokin luku halutaan yleisellä tasolla esittää, se lienee noin 30 euron suuruinen. Eli jokainen 18 reiän pelattu golfkierros maksaa kenttäyhtiölle noin 30 euroa, joten aina kun näet edullisemman tarjoushinnan, sen kenttäyhtiön osakkaat kustantavat muiden pelaamista. Tämä on siis asian äärimmäistä yksinkertaistamista, mutta on siinä totuuden siemen.

Tiivistelmä tuloksista!

Kokonaiskierrosmäärä:

Green fee -pelaajien määrä:

Kahvila/ravintolatoiminta:

Alkeiskurssilaisten määrä:

Mitä Suomen Golfkentät ry:ltä toivotaan?
Suomen Golfkentät ry:n toimintaa on viime kuukausina värittänyt Suomen golfin strategia ja sen jalkauttamistoimet. Kenttäyhtiöiden edustajat ovat vaatineet suurempaa roolia valtakunnan tason päätöksenteossa. Pienen organisaation aikaa ja resursseja on vapaaehtoisten toimin käytetty strategiatyössä ja muutoksen aika näyttäisi tulleen. Kysyimme jäsenkenttien toimitusjohtajilta, mihin he haluaisivat SGK:n toiminnan suunnata, ja näin jäsenkenttien edustajat vastasivat:

– Yhteistyötä liiton kanssa. Saataisiin vihdoin kootusti tv-mainontaa ja nimen omaan lajin positiivisia terveysvaikutuksia ja sosiaalista puolta esille. Liitto (tai SGK tms.) on ainoa taho, joka pystyy tämän kootusti tekemään. Myös kenttäyhtiöiltä rahoitus.

– Keskitytään golfin postitiivisiin puoliin.

– Talouden yleisten trendien seurantaa ja pohdintaa niiden vaikutuksesta toimialaan. Toimialan yhtenäisyyden edistämistä ja osakkeen arvon korostamista. Viranomaismääräysten ja mm. verohallinnon linjausten yhteenvetoja yhtiöiden toiminnan tukemiseksi.

– Lisää ilmaisia ja maksullisia tukipalveluita golfyhtiöille. Palvelu suunnattu jäsenkentille. Jos muut käyttävät niin eri hinta. Tätä kautta lisäarvoa SGK:n jäsenyydelle.

– Lisää yhteisostotarjouksia, esim. rangepallot.

– Räväkkää otetta :)

– Eri tavoin monipuolista vaikuttamista siihen, että golfauksessa päästäisiin ostajan markkinoista tasapainoisempaan tilanteeseen tai jopa myyjän markkinoihin. Golfin peluuta ja sen tuomaa elämystä ei kuitenkaan voi ostaa verkkokaupasta, vaan se nautitaan paikan päällä, jolloin digitalisoitumisen lieveilmiöiden ei pitäisi purra alaan niin voimakkaasti kuin tavarakauppaan.

– Osakkaan etujen ajamista. Miten osakkaat huomioidaan jatkossa paremmin; jaetaan hyviä käytäntöjä kenttien ja niiden toimivuuden puolesta. Golfliitto hoitaa jäsentyötä, mutta kenttien työtä ei puolusta kuin te!

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös