Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

Suomen golfin strategian jalkauttamista on käsitelty kesän aikana painopistealueiden työryhmissä.
Eri yhteisöjen tavoitteet ovat kirkastuneet niiden omissa strategiatyöryhmissä.
Nopeisiin rakenteellisiin muutoksiin ei ole mahdollisuuksia, mutta yhteistä tahtotilaa etsitään.

Kaikki nuolet samaan suuntaan!

Suomen golfin strategia vuosille 2017-2020 on jo hyväksytty Suomen Golfliiton päättävissä elimissä. Strategiatyön aikana annettiin myös muille golfalan yhteisöille ohjeistus päivittää oma strategiansa, jotta saadaan kaikki nuolet samaan suuntaan. Ison kuvan muodostaminen siitä, millä keinoilla lajia viedään parhaiten tulevaisuuteen, on vielä kesken, ja kuinka uskottava muutos on ilman rakenteellisia uudistuksia, mietityttää monia.

Suomen golfin strategian hyväksyminen oli vasta lähtölaukaus todelliselle uudistustyölle. Strategian jalkauttaminen on sen oleellisin vaihe ja nyt siinä ovat mukana kaikki lajin tärkeimmät yhteisöt.
Aiemmat strategiat on synnytetty pääosin Golfliiton toimesta ja toimenpiteillä, mistä syystä kaikki eivät ole kokeneet sitä omakseen. Oliko muilla lajiyhteisöillä silloin tarvittavaa kiinnostustakaan työhön osallistumiseen?

Suomen Golfkentät ry (ent. SGKY) on ottanut strategiatyössä vahvan roolin. Kenttäyhtiöiden edustajana sen tavoitteena on saada vahva edustus päätöksenteon korkeimmalle tasolle. Miksi, siihen vastaa seuraavalla aukeamalla Suomen Golfkentät ry:n hallituksen puheenjohtaja Hans Weckman lehden haastattelussa.

Suomen Golfliiton nykyinen puheenjohtaja, Timo Laitinen ilmoitti alkusyksystä, ettei hän ole jatkossa käytettävissä ja käynnisti seuraajansa etsinnän. Uusi puheenjohtaja löytyy todennäköisesti henkilöistä, jotka jo ovat strategiatyön sisällä. Suomen Golfliiton toimitusjohtaja Petri Peltoniemi kertoo omassa haastattelussaan, s. 12-13, millaista esimiestä hän toivoo ja millaisia ajatuksia hänellä on strategiatyöstä.

Ohjausryhmä valvoo
Kolmas haastateltavamme on Suomen golfin strategian ohjaustyöryhmän puheenjohtajaksi valittu Elisabeth Spåre. Golfliitossa aiemmin työskennelleenä, liiton hallituksen jäsenenä ja Kurk Golf ry:n puheenjohtajana ja yhtiön hallituksen jäsenenä hänellä on erinomaiset valmiudet kokonaiskuvan näkemiseen ja strategian linjausten valvontaan.

Puheenjohtajaehdokkaat hallituksen vieraiksi
Suomen Golfliiton hallituksen varapuheenjohtaja Toni Laakso on ehdolla liiton puheenjohtajaksi. Suomen Golfkentät ry kutsui hänet keskustelutilaisuuteen kuullakseen millaisia ajatuksia hänellä on Suomen golfin tulevaisuudesta. Tapaaminen järjestettiin Vihdin Nummelassa, Joutselan talon historiaa huokuvissa tiloissa.
Keskustelun avasi Suomen Golfkentät ry:n puheenjohtaja Hans Weckman, muistuttamalla siitä, että yhdistys on jo puolentoista vuoden ajan esittänyt omana näkemyksenään Suomen golfin organisaatiomuutosta. Yhdistyksen hallituksen jäsen, Kyösti Vesterinen avasi muutosehdotusta painottaen seurojen ja yhtiöiden saumatonta yhteistyötä kenttätasolla. Miksi sama yhteistyömalli ei toimisi myös katto-organisaatiossa?
Toni Laakso kommentoi Suomen Golfkentät ry:n hallituksen painavaa esitystä toteamalla, ettei se hänen mukaansa ole mahdoton ajatus. Hänen mukaansa sen oleellinen piirre on, että se ajaa lajin etua ja yhtenäisyyttä. – Tosin vaihtoehtoisia malleja saattaa vielä tulla pöytään, hän muistutti.
Suomen Golfliiton ydintehtäväksi Laakso näkee kenttäyhteisöjen palvelemisen. Jäsenmäärää voidaan kasvattaa vain tuotteistamalla golf kuluttajia kiinnostavaksi. Liiton tutkimusten mukaan lajista kiinnostuneita on huomattavan paljon, hän muistuttaa.
Saman katto-organisaation alla ja samoissa tiloissa toimimista Toni Laakso pitää kannatettavana asiana. Ensin on selvitettävä muuttaako yhtiöiden mukanaolo liiton yleishyödyllisyys-määritelmää ja sitä kautta mahdollisten yhteiskunnan tukien saamista.

Avoimuus hyödyttää kaikkia
Keskustelutilaisuus oli hyödyllinen molemmin puolin ja Suomen Golfkentät ry:n ehdottama ja hyvin perusteltu organisaatiomuutosehdotus sai puheenjohtajaehdokkaalta varovaista kannatusta. Asioihin palataan heti kun Suomen Golfliiton uusi puheenjohtaja on valittu. Oleellista on, että yhteisymmärrys muutoksesta saadaan ja jonkinlainen tavoiteaikataulu. Sen jälkeen kaikkien toimien tulee johtaa kohti yhteistä muutosta.

Suomen Golfkentät ry:n hallitus kutsui myös toisen puheenjohtajaehdokkaan, Hanna Hakkaraisen, keskustelemaan samasta aiheesta, jotta kummankin puheenjohtajaehdokkaan näkemykset saadaan selvitettyä.

Saadaanko kaikki nuolet samaan suuntaa ja millä aikataululla, jää nähtäväksi. Mielenkiintoisia keskusteluja ja mielipiteitä on ainakin luvassa kunhan lajin tulevaisuus pidetään keskiössä.

Suomen Golfkentät ry piti hallituksen kokouksensa 18.10 OP-Pohjolan Vallilan konttorin upeissa tiloissa. Pääsimme samalla haastattelemaan Suomen Golfliiton puheenjohtajakisaan ilmoittautunutta Hanna Hartikaista, joka toimii OP Vakuutuksen henkilöasiakkaiden vakuutusliiketoiminnan johtajana. Hanna esitteli SGK:n hallitukselle linjauksensa asioista, joita hän pitää tärkeänä. Yhteistyö kaikkien toimijoiden kesken ja avoin keskustelu kuuluvat tärkeänä osana Hannan näkemyksiin. Suomen Golfkentät ry esitteli Hannalle oman näkemyksensä Suomen golfin tulevaisuudesta ja kenttäyhtiöiden isommasta roolista valtakunnan tasolla.

Suomen Golfkentät ry kutsui Suomen Golfliiton puheenjohtajaehdokkaaksi lupautuneen Toni Laakson keskustelemaan Suomen golfin tulevaisuudesta. Vas. Tommy Skogster, Hans Weckman, Kyösti Vesterinen, Toni Laakso, Jarmo Turtiainen ja Lassi Kiviniemi.

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös