Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

Suomen Golfliiton uusi toiminnanjohtaja kutsuu toimialan edustajat yhteisen pöydän ääreen!

Suomen Golfliiton uusi toiminnanjohtaja Juha Korhonen on jo jonkin aikaa perehtynyt tehtäväänsä. Honour-lehti halusi kuulla tuoreeltaan mitä painotuksia uusi toiminnanjohtaja liiton toimintaan on tuomassa. Juha Korhonen on juristi ja varatuomari, kotoisin Kuopiosta ja työskennellyt finanssialalla johtotehtävissä. Juha on myös TarinaGolfin yhtiön hallituksen puheenjohtaja, mikä antaa hyvät lähtökohdat uuteen tehtävään.

– TarinaGolf on hyvässä kunnossa. Hallituksen ja toimitusjohtajan kanssa pidettiin siitä kiinni, että päästään vuosittain positiiviseen tulokseen. Vastikekertymää seurattiin tarkasti, sillä Tarinassa ei ole vastikepakkoa ja kertymämuutoksiin reagoitiin nopeasti. Muuhun varainhankintaan panostettiin ja suunnitelmat tarvittavien säästötoimien varalle olivat olemassa. 36-reikäisistä kentistä Tarina on valtakunnan tehokkuuskärjessä kentänhoidon osalta. Muiden tulovirtojen ansiosta positiiviseen tulokseen on puheenjohtajakausieni aikana päästy, kertoo Korhonen. – Muun muassa Siilinjärven kunnan latuhuolto tehdään TarinaGolfin toimesta ja talvesta riippuen siitä saadaan kenttäyhtiölle lisätuloja. Noin 150 000 euroa saadaan kasaan vuosittain yhteistyökumppaneiltamme. Näillä toimilla ehkäistiin vastikkeen korotuspaineet. Investointipuolella ei kuitenkaan saatu kaikkia haluamiamme asioita tehtyä.
Osakkaita on reilu 1000 ja jäseniä noin 2200. Vastikevelvollisuutta ei ole ja vastikkeen jättää maksamatta vuosittain pari-kolmesataa osakasta ja heihin ollaan aktiivisesti yhteydessä.

Alan haasteet
– 80-90-luvuilla innokkaat pioneerit ryhtyivät rakentamaan kenttiä suurella talkoohengellä. Nyt se porukka alkaa ikääntyä ja pelaaminen vähenee, eli tarvitaan uusia harrastajia, jotta talous pysyy kasassa. Meidän tulee tehdä kaikkemme, pitää tuote kunnossa ja tehdä pelaamisesta niin kivaa, että lajin pariin halutaan tulla. Samalla kynnystä lajin pariin tulemiselle pitää madaltaa. Golfilla on vielä imago-ongelmia, ainakin rippeitä niistä, ja niihin meidän pitää pystyä vaikuttamaan myös Golfliiton tasolla.
– Talous on reunaehto kaikelle toiminnalle, toteaa Juha Korhonen kysymykseen valtakunnan tason haasteista. – Kun kenttä on kunnossa ja kaikki oheispalvelut asianmukaisella tasolla, pysyvät harrastajat tyytyväisinä. Vapaa-ajan tarjonta on tällä hetkellä niin laajaa ja ajankäyttö haasteellista, että on iso päätös perheelliseltä investoida golfiin 4-5 tuntia. Meidän tulee tuotteistaa lajia myös 9 reiän ja nopeamman pelaamisen suuntaan sekä konseptoida tuotteemme kuluttajakysynnän pohjalta.

On esitetty näkemyksiä, että tulevat sukupolvet eivät halua sitoutua yhteen lajiin, toisaalta eräs amerikkalainen tutkimus osoitti, että golf tarjoaa juuri niitä asioita, joita nuoret perheet haluavat. Liikunnallista ulkoilua turvallisessa ja miellyttävässä ympäristössä, yhteisöllisyyttä jne. Ainoa edellytys oli, että kuluttajat haluavat itse räätälöidä hankkimansa palvelukokonaisuudet. – Kysymys on imagosta, hyvinvointi- ja terveysliiketoimesta. Golfin tutkitut hyvinvointivaikutukset ovat merkittävät ja ne tuleekin nostaa paremmin esiin. Sain esimerkiksi puhelun Aivosäätiöstä, jonka edustajat haluaisivat järjestää yhteisen seminaarin kuntoutukseen liittyen. Heidän mielestään golf on erinomainen laji aivojen kuntouttamiseen. Sudokut aktivoivat vain osaa aivoista, golf lajina yhdessä liikunnan ja sosiaalisuuden kanssa aktivoi aivoja laajemmin ja edistää nopeaa kuntoutumista.

Olet toiminut TarinaGolfissa sekä yhdistyksen että yhtiön hallituksessa. Mitä asioita sieltä nousee lajiliiton toiminnanjohtajan ajatuksiin?
– Ymmärrän kokonaisuuden, ilman kenttiä ei ole pelaajia ja liiton tehtävänä on viedä koko toimialaa eteenpäin. Olosuhteiden kehittäminen on jo sanottu liiton säännöissä. On puhallettava yhteen hiileen, jolloin kaikki energia saadaan toiminnan kehittämiseen, keskinäisen kinastelun sijaan. Haastattelua edeltävänä päivänä Suomen Golfkentät ry:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Turtiainen ja hallituksen jäsen Kyösti Virtanen olivat käyneet Juha Korhosta tapaamassa. – Meillä oli hyvä tapaaminen ja sama näkemys asioista, kertoi Juha. – Yhteistyön lisäämiselle ja yhdessä tekemiselle on nyt vahva ilmapiiri koko toimialan parissa. Ollaan valmiita tekemään isojakin asioita. Ekosysteemiin kuuluvat myös välinekauppiaat, matkanjärjestäjät, tapahtumajärjestäjät jne., kaikki me olemme toisistamme riippuvaisia ja meidän tulee hengittää samaan rytmiin. – Golfliiton tärkein tehtävä on tuottaa pelaajalle lisäarvoa ja se tapahtuu seurojen kautta. Meidän tulee tehdä asioita, jotka tuottavat lisäarvoa ensin seuroille ja sitä kautta pelaajille.
Meillä Golfliitossa jokaisen päätöksen taustalla tulee olla kysymys, millä tavalla tämä tuo lisäarvoa seuroille ja pelaajille. Se on meidän arjen ratkaisujamme, joka päivä. Meidän on myös kysyttävä, miksi olemme olemassa ja kuka meidän palkkamme maksaa. Kun pelaaja on iloisella mielellä ja kokee elävänsä parasta vapaa-aikaa, silloin me olemme onnistuneet.

Suomi Golfin strategia päivitettiin juuri ennen uuden toiminnanjohtajan valintaa. Oletko ehtinyt tutustua strategiatyöhön ja siinä suunniteltuihin toimenpiteisiin?
– Olen itse strategiaihminen ja strateginen johtaminen kuuluu vahvuuksiini. Strategia on ”sodan voittamisen taito” ja koostuu missiosta, miksi olemme olemassa, visiosta, millaiseksi haluamme tulla ja strategisista valinnoista ja arvoista. Strategian pitää ohjata koko toimintaa ja rakennetta, eikä toisin päin. Kaikkien organisaatioiden pitää nykyisin olla ketteriä, jotta voimavaroja voidaan suunnata sinne missä niitä tarvitaan. Toiminnan punainen lanka säilyy strategian ansiosta.
– Toisaalta strategia on jo vanha sinä päivänä kun se julkistetaan. Siksi meidän tulee itse koeponnistaa joka hetki luotua strategiaa, koska maailma muuttuu nopeaa vauhtia. On oltava valmius strategian muuttamiseen, eli se ei saa olla kiveen kirjoitettu ohje. Organisaatiossa johto on vastuussa siitä, että strategiaa toteutetaan, mutta sitä myös haastetaan.

Miten onnistuneena pidät Suomi Golfin uutta strategiaa?
– Tehty strategia on ihan hyvä ja varmasti sitä on tehty kompromissien kautta. Mukana oli laajasti koko toimiala. Siinä on hyviä valintoja, mm. talous- ja toimintaolosuhteet, koska talouden reunaehtojen tulee olla kunnossa. Se on tämän toimialan yksi kriittinen tekijä. Naisten mukanaolo tuo mukaan perheet, he ovat sosiaalinen liima perheessä ja junioreiden mukanaolo strategiassa tähtää tulevaisuuteen. Kilpagolf on imagoasia, saadaan esikuvia ja imua lajiin. Sillä saadaan palstatilaa ja medianäkyvyyttä, tulee idoleita ja uusia pelaajia heidän mukanaan.
Jos nyt on aika kyseenalaistaa olemassaolevia uskomuksia, missä on todiste siitä, että kilpagolf tuo uusia pelaajia lajiimme? Saksalaisen tutkimuksen mukaan lajin pariin tullaan pääasiassa kaverin houkuttelemana, penää toimittaja.
– Ainakin se madaltaa lajin aloittamisen kynnystä, on joku kosketuspinta lajiin, vastaa Korhonen. Kilpagolfissa on nuorekkaita urheilijoita elitististen ruutupöksypelaajien sijaan. Se tekee lajin arkisemmaksi ja helpommin lähestyttäväksi. Tiedän myös, että esimerkiksi TarinaGolfissa noin 70 % pelaajista tulee kaverin houkuttelemana. Kilpagolfilla näen oman roolinsa lajin pariin houkuttamisessa. Kilpagolf on strateginen valinta, joten sillä mennään, mutta on hyvä aika ajoin haastaa olemassaolevia painotuksia.

Strategiatyön aikana eri toimikunnissa oli useita ulkopuolisia asiantuntijoita pohtimassa lajin tulevaisuutta. Strategian jalkautus oli juuri käynnistymässä, mutta liiton uudet henkilövalinnat ovat aiheuttaneet siihen tauon. Miten nyt jatketaan kun toiminnanjohtaja ottaa ohjat käsiinsä?
– Minulla on toiveena saada kasaan laajapohjainen edustus saman pöydään ääreen pohtimaan miten näitä asioita lähdetään viemään eteenpäin. Jokaisen on päästävä vaikuttamaan, syntyy keskustelua, erilaisia näkökulmia ja haastamista. Vain sen kautta syntyy jotakin uutta ja aion itse olla aloitteellinen tämän forumin koollekutsujana. Meillä on nyt yhteinen strategia ja sitä pitää toteuttaa yhdessä. Me emme tule muille sanelemaan mitä pitää tehdä.

Golfliiton viestinnästä on myös pakko keskustella tässä vaiheessa ja kysyä mitä mieltä tuore toiminnanjohtaja siitä on. Onko liiton oma viesti tullut riittävästi siinä esiin?
– Lehti on hyvä ja sitä luetaan – positiivista palautetta siitä on tullut. Oma johtopäätökseni on kuitenkin, että meillä on preppaamisen ja parantamisen paikka viestinnässä ja tiedottamisessa. Siihen haluamme paneutua olemassaolevan sopimuksen puitteissa. Haluan, että sopimusta noudatetaan ja eri osapuolet toimivat sen mukaisesti.
– Sosiaalisen median puolella olen enemmänkin seuraaja kuin aktiivinen kirjoittaja. Liiton toimistolla asiasta on puhuttu ja some-osaamista tulisi meillä lisätä. – TarinaGolfissa lähdettiin kehittämään some-tiedotusta ja siitä saatiin hyvää palautetta. Toimitusjohtaja, kenttämestari ja muutama seuran johtokunnan jäsen ryhtyi tuottamaan sisältöä someen. Lyhyitä, parin minuutin videoita voidaan tuottaa hetkessä ja saada tärkeitä asioita viestittyä jäsenille. Tässä meidän pitää kehittyä myös liiton henkilökunnan kanssa ja nousta uudelle tasolle some-viestinnässä. Henkilökuntamme liikkuu paljon ympäri Suomea, ja kilpailuissa sekä muissa tapahtumissa lyhyiden videoiden tuottaminen onnistuu varmasti. Ulkoisen viestinnän aikaansaaminen on yksi iso tavoite sekin, summaa Korhonen.

Suomen Golfliiton toiminnanjohtaja Juha Korhonen on halunnut olla läsnä  eri puolella Suomea järjestetyissä tilaisuuksissa. Kuvan tilaisuudessa toi liiton tervehdyksen Kankaisten Golfpuiston uuden yhdeksän reiän kentän avajaisiin.

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös