Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

SGKY Honour-lehden numero 2 jaetaan vuosittain kaikille golfosakkaille Suomessa!

Tämän lehden avulla haluamme kertoa kaikille golfosakkeen omistajille, että teillä on edunvalvoja ja puolestapuhuja lajin parissa, vaikka kenttäyhtiön ja yksittäisen osakkaan edut eivät aina menekään yksiin. Kannattaa lukea, mitä SGKY on tehnyt ja tekee, ja kannustaa omaa kenttäyhtiötä liittymään jäseneksi.

SGKY:n eli Suomen Golfkenttien Yhdistyksen uudet säännöt hyväksyttiin PRH:n toimesta 8.6.2016. Sen myötä yhdistyksen nimi muuttui Suomen Golfkentät ry:ksi. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus löytyy uusista säännöistämme:

• Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäseninään olevien golfkenttäyhteisöjen välisenä yhteistyöelimenä.
• Yhdistys kehittää golfkenttien ylläpitoon, hoitoon ja palvelutasoon liittyviä toimintoja.
• Yhdistys edistää golfalan yleisiä toimintaedellytyksiä ja valvoo jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja.

Isoja lauseita, joihin sisältyy suuri määrä käytännön työtä, josta pääosa liittyy kenttäyhtiöiden hyvinvoinnin edistämiseen.

Lakipalvelut, puhelinneuvonta
Jäsenkenttien toimitusjohtajilla ja yhtiön puheenjohtajilla on milloin tahansa mahdollisuus soittaa veloituksetta asiansa osaavaan lakitoimistoon ja pyytää neuvoja kenttäyhtiötä koskevissa asioissa. Yleisimmin ne koskevat yhtiöjärjestystä ja sen muuttamista tai yhtiökokouksissa esiintulleita asioita. Tällä hetkellä SGKY:llä on sopimus neuvonnasta Sivenius, Suvanto & Co Oy:n kanssa. (lue lisää!)

Yleinen neuvonta
SGKY:n toiminnanjohtaja vastaa päivittäin useisiin puheluihin, jotka saattavat käsitellä kaikkea mahdollista maan ja taivaan välillä. Osakkaita ovat kiinnostaneet Kulta- ja Etukorttiasiat, kenttien toimitusjohtajia energian, polttoaineiden, hanatuotteiden ja muiden yhteisostotuotteiden hinnat. SGK:n toiminnanjohtaja tuntee ja tietää kaikki ja osaa yhdistää avun tarvitsijan ja asian osaajan.

Lakitoimikunta
Lakitoimikunta seuraa Suomessa käynnissä olevia oikeudenkäyntejä ja antaa niistä lausuntoja jäsenkenttien edustajille. Jokaisesta oikeudenkäynnistä voidaan oppia jotain, jolloin monien kenttäyhtiöiden rahat säästyvät turhilta oikeusjutuilta. Lakitoimikuntaa vetää Kyösti Virtanen.

Markkinatoimikunta
Markkinatoimikunta seuraa osakemarkkinoita ja pelioikeuksien menekkiä ja esittelee hyviä esimerkkejä onnistuneista toimista Suomessa. Toimikunta seuraa myös kenttien fuusio- ja yhdistymishankkeita ja on ajan hermolla mikäli jotain uutta ja mielenkiintoista syntyy. Ruotsissa eräs operaattori hallinnoi jo 21 golfkenttää ja on vain ajan kysymys milloin vastaavaa tapahtuu Suomessa.

Osallistuminen päätöksentekoon
SGK:n puheenjohtaja  ja monet hallituksen jäsenet ovat osallistuneet Suomen golfin strategian valmisteluun talous- ja toimintaolosuhteet -työryhmässä. Tavoitteena on lisätä kenttäyhtiöiden vaikutusvaltaa valtakunnan päätöksenteossa ja varmistaa golfin tulevaisuus siten, että mahdollisimman moni kenttä selviää nykyisten haasteiden yli. SGK:n resursseilla kaikki tämä työ tehdään vapaaehtoistyönä, jolle on annettava sille kuuluva arvo. Sen työn ansiosta suorituspaikat, eli golfkentät ovat nyt ensimmäistä kertaa mukana strategiassa.

Tiedottaminen
Honour-lehti perustettiin syksyllä 2012 ja tiedottamista on muillakin tavoin lisätty. Lehti tuotetaan jäsenkentille erittäin kustannustehokkaasti postimaksun hinnalla. Honour-lehden yhteistyökumppanin avulla kenttien tuloskortteja painettiin yli 350 000 kpl yhteispainatuksella, jolloin kenttien rahoja säästettiin noin 15 000 euroa. Yhdessä tekemisessä on järkeä, silloin kun se on mahdollista.

Puheenjohtaja & toimitusjohtajapäivät
Varsinkaan kenttäyhtiöiden puheenjohtajille ei aiemmin ollut tarjolla yhteisiä tapaamisia ja keskusteluja. SGK:n käynnistämissä tapahtumissa he ovat aina tervetulleita. Puheenjohtaja & toimitusjohtajatapaamisissa keskustellaan alustusten jälkeen ajankohtaisista asioista ja sovitaan toimenpiteistä, joilla ongelmista päästään. Yhtenä esimerkkinä viime kesänä perustettu työryhmä golfosakkeiden valekauppojen selvittämiseksi. Kenttäyhtiöiden välinen tiedonjako ja asian nostaminen julkisuuteen on toiminut halutulla tavalla.

Toimialan syysseminaari
Syysseminaariin ovat osallistuneet "kaikki", sillä se on ollut erinomainen tilaisuus keskustella menneen kauden ilmiöistä ja sieltä alkaa myös tulevan kauden suunnittelu. Esiintyjäkaarti on aina ollut korkeatasoinen ja yhtiöiden edustajat ovat saaneet esitysten ja keskustelujen kautta varmistuksen omalle toiminnalleen tai vaihtoehtoisia toimintatapoja kokeiltavaksi. Toimitusjohtajilla ja hallitusten puheenjohtajilla on syysseminaarissa mahdollisuus tavata lähes kaikki kolleegansa ja muita päättäjiä. Kahdenvälisillä keskusteluilla on suuri merkitys verkottumisen kannalta. Yhtä suurta perhettähän tässä ollaan.

Kansainvälinen toiminta
SGK on jäsenenä eurooppalaisessa emoyhdistyksessä EGCOA:ssa. EGCOA seuraa toimialan kehitystä koko Euroopan laajuisesti, joten olemme mukana myös isossa kuvassa. EGCOA:n avulla meillä on yhteys myös EU-tason valmisteluihin ja päätöksentekoon. Kasteluveden käytön mahdollisia rajoituksia ja ympäristönsuojelun vaikutuksia golfkenttien toimintaan seurataan EGCOA:n toimesta aitiopaikoilta.

Vuoden 2016 PJ&TJ-päivillä keskusteltiin yhtiöjärjestyksen muutosmahdollisuuksista ja golfosakkeiden valekaupoista.

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös