Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

Mikä on teidän kenttänne hiilijalanjäljen koko?

Tavoitteena ympäristöystävällinen ja hiilineutraali golfkenttä

Suomen Golfkenttien yhdistys SGK ry:n kärkihankkeena vuodelle 2018 on golfkenttien ympäristöasiat. Konkreettinen esimerkki siitä on huolella valmisteltu hiilijalanjäljen mittaustyökalu, jota tarjotaan nyt kaikkien golfkenttien käyttöön.

Ilmastonmuutoksen asiantuntijan, Jouni Kerosen esitys viime syksynä pidetyssä syysseminaarissa avasi monen silmät sille, mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys. Kasvihuonepäästöjen vaikutus muun muassa merivesien lämpenemiseen aiheuttaa jo nyt rajuja sääilmiöitä ympäri maailman. Meillä jokaisella on vastuu oman toimintamme ympäristöystävällisyydestä ja golfkentät voivat olla siinä edelläkävijöitä. Hiilijalanjäljen mittauksella golfkentät saavat työkalun oman toimintansa kehittämiseen, jonka tavoitteena tulee olla hiilineutraali golfkenttä. Ja millainen vaikutus sillä olisikaan lajin imagoon ja tulevien sukupolvien kiinnostukseen lajistamme. Jo nyt nuoremmat sukupolvet kiinnittävät paljon huomiota siihen, millaista arvomaailmaa eri harrastukset edustavat.

Puheista tekoihin
Meri-Teijo Golfissa testattu hiilijalanjäljen mittaus on ammattilaisten toimesta tuotteistettu tekojen tasolle. Alla on kuvattu prosessi, jolla jokainen kenttä pääsee mukaan. LCA-Consulting on vahva ympäristöosaaja ja heidän avullaan mittauksen luotettavuus varmistuu.
Suomen Golfkentät ry kutsuu kaikki kentät mukaan vaikuttavaan ympäristötyöhön. Lisätiedot, ohjeet ja hinnastot toimitetaan kentille kevään aikana.

Yhteistyökumppaniksi LCA Consulting
LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia elinkaarimallinnus- ja resurssitehokkuuspalveluita teollisuudelle, jätehuollolle ja julkiselle sektorille. Yritys on Lappeenrannan teknillisen yliopiston spin off -yritys, joka hyödyntää palveluissaan yliopistopohjaista laajaa ja syvää ympäristö-, energia- ja jätehuolto-osaamista sekä uusinta tieteellistä tietoa asiakaslähtöisesti ja joustavasti.
Yrityksellä on elinkaarimallintamisesta ja hiilijalanjälkilaskennasta vankka kokemus sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Nyt LCA Consulting on tehnyt yhteistyösopimuksen SGK:n kanssa golfkenttien hiilijalanjälkilaskennasta.

Hiilijalanjäljen laskenta golfkentille
Hiilijalanjäljen laskennassa lasketaan golfkentän aiheuttama ilmastonlämpenemisvaikutus elinkaariarviointimenetelmää ja kansainvälisiä laskentastandardeja noudattaen. Laskennan pohjana on GHG-protokollan mukainen laskenta, jossa golfkentän toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt (eli khk-päästöt) on jaoteltu seuraaviin kokonaisuuksiin: Scope 1: Oman toiminnan aiheuttamat khk-päästöt, Scope 2: Ostetun energian tuotannosta syntyvät khk-päästöt, ja Scope 3: Yrityksen toiminnasta epäsuorasti aiheutuvat khk-päästöt, joihin yritys ei voi suoraan vaikuttaa.
Golfkentän hiilijalanjäljen laskenta tehdään niin, että toteutus tapahtuu asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman helposti ja selkeästi. LCA vastaa golfkenttien tiedonkeruusta ja kerää kaikki laskennassa tarvittavat tiedot yhteistyössä asiakkaan kanssa. LCA Consulting tarkistaa kerätyt tiedot ja tekee tarvittaessa lisätiedon keruuta asiakkaalta tai sidosryhmiltä. Kun kaikki laskentaan tarvittavat tiedot on kerätty, tehdään itse hiilijalanjälkilaskenta. Tuloksena saadaan golfkentän hiilijalanjälki nykytilassa. Tulokset on lisäksi luokiteltu edellä mainittuihin Scope-kohtaisiin tuloksiin. Nykytilan rinnalla kentälle lasketaan myös erillinen referenssitulos, jossa huomioidaan mahdollisten kehitystoimien vaikutus kokonaishiilijalanjälkeen. Laskennan perusteet ja tulokset toimitetaan asiakkaalle hiilijalanjälkiraportissa.

Tavoitteena hiilineutraalius
Hiilijalanjälkilaskennan tulosten perusteella voidaan kentälle laatia LCA Consultingin toimesta toimenpideohjelma hiilijalanjäljen vähentämiseen, jossa voidaan asettaa päästövähennystavoitteet ja tunnistaa kehitystoimenpiteitä. Toimenpideohjelmalla päästövähennystoimet kohdennetaan niin, että oman toiminnan ja ostetun energian aiheuttamat sekä epäsuorasti aiheutuvia päästöjä voidaan mahdollisimman tehokkaasti vähentää. Päästövähennystoimien lisäksi toimija voi myös vapaaehtoisesti kompensoida toiminnastaan aiheutuvia khk-päästöjä. Päästökompensaatioita voidaan ostaa projekteista, joiden avulla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjen muodostumista tai lisätään hiilidioksidin sidontakykyä.

Lisätietoja antavat:
Antti Hiltunen/Suomen Golfkentät ry, puh. 0400 355 434
Antti Niskanen/LCA-Consulting, puh. 040 762 8444

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös