Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

Suomen Golfliiton puheenjohtaja, Hanna Hartikainen:

Nyt on etusijalla asioiden vieminen käytännön tasolle

Suomen Golfliiton puheenjohtaja Hanna Hartikainen on marraskuun lopulla pidetyn liittovaltuuston kokouksen jälkeen tavannut useiden eri tahojen edustajia saadakseen vieläkin syvällisemmän tiedon siitä, miten yhteiset keinot lajin eteenpäinviemiseksi löydetään. Honour-lehdelle 7.12. antamassaan haastattelussa Hartikainen avaa hieman omia näkemyksiään, ja nostaa positiiviseksi esimerkiksi Pelaaja ensin -työkalun, johon hän on nyt päässyt tutustumaan tarkemmin. – Millä muulla urheilulajilla on käytössään tällainen työkalu, joka koostaa sekä omien että vieraspelaajien asiakaskokemukset selkeiksi raporteiksi? – Yritysmaailmassa tällaisesta asiakastuntemuksesta maksettaisiin paljon, hän lisää. Toinen megaluokan uudistus on ensi vuonna käyttöön tuleva Golfliiton sähköinen jäsenkortti.

Tapasin Hanna Hartikaisen aiemmin liittovaltuuston kokouksen edellä, ennen hänen valintaansa uudeksi puheenjohtajaksi. Valintansa jälkeen hän tarttui nopeasti työhön huomattuaan, että strategian ohjausryhmän työ oli pysähtynyt ja jännitteet Golfliiton ja toimialajärjestöjen kanssa olivat lisääntyneet. Tässä haastattelussa halusin kuulla miten pari ensimmäistä viikkoa oli sujunut ja olivatko eri tahojen kanssa käydyt keskustelut tuoneet helpotusta tilanteeseen.
– Tekemistä kyllä riittää ja jännitteitä edelleen on, toteaa Hanna Hartikainen aluksi. – Tilanne ei ole viime viikkoina muuttunut ja ratkaisuna näen vain työn aloittamisen. Me suomalaiset olemme tosi hyviä suunnittelemaan, mutta nyt tarvitaan myös tekijöitä. Se miten asiat viedään konkreettiselle tasolle, on nyt etusijalla. Kädet on nyt laitettava syvälle saveen, painottaa Hartikainen.

Asioiden vieminen käytännön tasolle ei useinkaan ole helppoa. Onko käytännön toteutuksessa esteenä osaamattomuutta tai työkalujen puutetta?
– Siinä on ehkä enemmän sitä, että monet suuret ajattelijat eivät välttämättä ole parhaita käytännön toteuttajia. Nyt kun suunta on valittu, tulisi löytää ratkaisu miten ja kuka sitä ryhtyy toteuttamaan, toteaa Hartikainen.

OP Vakuutuksen henkilöasiakkaista vastaavana johtajana Hanna Hartikaisella on kokemusta ison organisaation toiminnasta. Golfissakin painopistealueeksi valitun viestinnän hyödyntäminen olisi yksi keino viedä asioita käytännön tasolle. OP otti sosiaalisen median ”haltuun” muutama vuosi sitten ja sai hyvin viestinsä perille asiakaskuntaan.
– OPssa on valmennettu johtoa liiketoiminta-alueilta sosiaalisesta mediasta. Mukaan valittiin henkilöt, jotka nimenomaan halusivat lähteä mukaan uuteen mediaan. Yhdessä tutustuimme sosiaalisen median eri välineisiin, niiden seurantaan, ja kävimme koulutuksessa, jossa lähinnä analysoitiin onnistumisia. Saimme myös kansantajuista valmennusta, jonka pohjalla oli oma into ja halu, kertoo Hartikainen.
– OP Ryhmän pääjohtaja, Reijo Karhinen on ollut suuri kannustaja ja innostaja sekä omalla esimerkillään vahvasti mukana sosiaalisessa mediassa. Keskusteluyhteys asiakkaisiin sosiaalisessa mediassa avattiin henkilökohtaisella tasolla huomioiden, että kuka tahansa voi tällöin kysyä ja kommentoida mitä tahansa, muistuttaa Hartikainen.

Hartikaista kuunnellessa huomaa organisaatioiden miettivän samoja asioita, olivat ne sitten finanssimaailmasta tai urheiluyhteisöstä. Sosiaalinen media mahdollistaa uudenlaisen ”läsnäolon” asiakkaiden arjessa ja tuo organisaation lähemmäksi asiakasta. Olisiko meillä golfin puolella tästä jotain ammennettavaa?

OPn loikka sosiaaliseen mediaan oli vain pieni osa sen viimeisintä strategiauudistusta, josta siitäkin voidaan hakea yhtäläisyyksiä lajimme parissa tehtävään työhön.
– Olen ollut mukana useissa OPn strategiaprosesseissa, joista uusimmassa viime keväänä. Sen aikana tehtiin visiotyö kaikilta konsernin liiketoiminta-alueilta. Keskustelimme siitä, miten trendit ja ympäristö muuttuvat ja mitkä asiat tulevat raivaamaan tulevaisuudessa kutakin liiketoiminta-aluetta. Vakuuttamisessa näimme sensoreiden, mittaamisen ja telematiikan tulevan kotiin, autoon ja terveyteen tavalla tai toisella. Visiotyö tuotti pohjan varsinaiselle strategialle, kertaa Hartikainen. – Strategiatyöryhmiä oli kaikkiaan viisi ja niissä oli mukana myös asiakkaita. Itse olin mukana finanssi-äly -työryhmässä, jossa pohdimme mm. sitä, miten data saadaan kerättyä niin, että kohtaamiset asiakkaiden kanssa olisivat reaaliaikaisia. Vakuutuspuolella se voisi merkitä varoitusta autoilijalle vaarallisesta risteyksestä tai nopeasti muuttuvasta ajokelistä. Emme siis jatkossa ole enää vain pankki tai vakuutusyhtiö vaan monialayritys, Hartikainen avaa.
OPsta saa jo nyt joitakin automerkkejä vuokrattua, tietää toimittaja. – Aivan oikein, toteaa Hanna Hartikainen. Vielä se ei ole meille business ja saattaa olla ettei siitä koskaan tulekaan, mutta se on osoitus siitä, että haluamme olla laajemmin mukana omalla toimialallamme. Uutta ajattelua korostaa myös OP-ryhmään kuuluva Pohjola Sairaala, joka on toiminut Helsingissä jo kolme vuotta ja Tampereelle avattiin tänä vuonna toinen. Nämä ovat esimerkkejä siitä miten finanssilaitoskin voi tehdä asioita aivan toisin.

Uutta ajattelua tarvitaan varmasti kaikkialla ja tällaisen uudistuksen läpikäyneet ovat saaneet asiantuntemusta prosessiin. Miten asioita voisi ajatella uudelleen golfin puolella? Onko OPn ja Suomen golfin strategiatyössä yhtäläisyyksiä?
– Se on transformaatio, samat ihmiset, jotka ovat OP:n asiakkaita ovat myös golfareita, pohtii Hanna Hartikainen. – Golfarit ovat asiakkaina vallankahvassa, matkojen, vapaa-ajan, kaikkien isojen valintojen äärellä. Jokainen asiakas voi valita toisin, mennä pelaamaan, harjoittelemaan tai tehdä ihan jotain muuta. Päätöksiä tehdään nopeasti eikä henkilö näe eroa pienen ja ison asian äärellä. Mikäli verkossa jokin ei toimi tai kestää, hypätään helposti muualle. Se standardi, johon tänä päivänä verrataan ei enää olekaan se yksinkertainen urheiluappsi, vaan vaikkapa sivusto, jonka kautta mukavaa peliseuraa sopivalta kentältä helposti löytyy. Myös aloituskynnyksen madaltaminen ja uusien harrastajien ottaminen yhteisön jäseniksi on merkityksellistä, korostaa Hartikainen.
– Ja kun puhutaan junioreista, se maailma on ihan jotain muuta kuin meillä aikuisilla. Jokainen nuori on media, joka jakaa kaiken. Ne ”driverit”, joilla nuoret saadaan mukaan on ihan jotain muuta, ja juuri sen takia esimerkiksi OP käyttää paljon myös ulkopuolisia asiantuntijoita kertomaan miten eri asiakasryhmiä tulisi lähestyä.

Kun kuuntelee Hannaa, ei voi välttyä ajatukselta, että omassa työssään hän on käynyt läpi vastaavan strategiaprosessin kuin mitä olemme golfin parissa viime vuodet käyneet. Onko strategiamme ”ulkopuolisen” silmin onnistunut? Olemmeko me huomioineet riittävästi tulevien trendien ja eri kuluttaja- ja -ikäryhmien tulevaisuuden haasteet? Onko meidän visiossamme huomioitu digitaalisuuden tuomat muutokset?
– Mielestäni Suomen golfin strategia on raami, jossa on nostettu tärkeimmät asiat esiin. Teot lopulta ratkaisevat eli miten strategia viedään käytäntöön. Se lopulta näyttää onko strategia ollut oikea, pohtii Hartikainen. – Jäsenmäärän kasvattaminen on kaiken a ja o. ”Parasta aikaa” on osalle yhdessäoloa, osalle työaikaa, osalle businesta, osalle kilpailua, siinäkin on sopivaa väljyyttä asioiden toteuttamiselle. Nyt on keskityttävä konkretisointiin, tavoitteiden vientiin käytäntöön, hän alleviivaa. Pelaaja ensin -työkalua Hanna Hartikainen pitää ainutlaatuisena myös strategiatyössä. – Asiakaskokemuksen kehittämiseen ja yhteisöjen profiloitumiseen tarvitaan työkaluja. Toivottavasti se leviää laajalle ensi vuonna, kun Pelaaja ensin -työkalu annetaan kaikkien kenttien käyttöön pienellä maksulla. Ollaan tyytyväisiä, että meillä on tällainen työkalu, josta yritysmaailmassa tapeltaisiin, hän painottaa.
– Monilla aloilla puhutaan asiakaskokemuksesta, mutta on ihan eri asia tietää se faktana. Golfissa saadaan sekä omien että vieraspelaajien palautteet ja niihin voidaan reagoida nopeasti. Se on oikeasti ihan mieletön työkalu. Kunhan kaikki kentät saadaan Pelaaja ensin -moodiin, eli hakemaan tietoa onnistumisista tai epäonnistumisista, luodaan pohjaa työkalun laajemmallekin käytölle. Kyllä data lopulta näyttää tuliko onnistuminen vai ei. Hyvät palautteet voidaan nostaa markkinoinnin kärkiteemaksi. Pitää vain olla kiinnostunut siitä, mitä mieltä asiakkaat ovat, muistuttaa Hanna Hartikainen.

Haastattelun jälkeisenä päivänä käy ilmi, että strategian osapuolet ovat sopineet työn jatkamisesta, eli sekä SGK että PGA palaavat neuvottelupöytään vielä joulukuun puolella. Liiton uusi puheenjohtaja ottaa myös strategian ohjausryhmän puheenjohtajuuden. Ohjausryhmässä käsitellään myös kaikkien muiden strategian jalkauttamista pohtivien työryhmien raportit. Onko meillä strategian käytännön tasolle viemiseen selkeä tie?
– Tavoitteellisuus on tärkeää, ja se mitä tapahtuu kokousten välissä on olennaista, sanoo Hartikainen kun keskustelemme ohjaustyöryhmän käytössä olevista raporttityökaluista. – Raportoinnin ansiosta tiedämme mitä pitäisi olla valmiina annetussa aikataulussa. Strategian käytännön tasolle vieminen on sitä, että nyt päätetään mitä on ensi kuun lopulla valmiina. Suunnittelut on tehty, nyt tarvitaan käytännön toteuttajia, Hanna määrittelee. – Miten esimerkiksi varmistetaan, että 131 kenttää osaa käyttää Pelaaja ensin -välinettä ensi vuonna ja tuottaa raportteja sekä hyödyntää niitä. Mikäli jokaiselta kentältä saadaan kaksi osaajaa, olisi meillä lähes 300 asiakaskokemuksen mittauksen asiantuntijaa. Se olisi merkittävä voimavara, eikä millään muulla lajilla tietääkseni ole vastaavaa.

Ensimmäistä kertaa Suomen Golfliiton 60-vuotisessa historiassa puheenjohtajana on nainen. Vaikka nykypäivänä jo ymmärretään ettei sukupuolella ole merkitystä, antaa se tulevalle pelikaudelle ja sen naisteemalle painoa. Onko naisissa potentiaalia lajin jäsenmäärän lisäämiseen? Miten Hanna on itse tullut lajin pariin?
– Suoritin green cardin jo vuonna 1995, mutta silloin olin porukassa, jossa kukaan ei golfannut, eikä minulla ollut autoa. Ne olivat kaksi suurinta syytä siihen, että golf tuolloin jäi. Vuosia myöhemmin esimieheni soitti eräänä maanantaina ja sanoi; Hanna, nyt on aika. Meille on varattu peli Vierumäellä ensi perjantaina. Alkujärkytyksestä toivuttuani ryhdyin etsimään green cardiani, jota ei tietysti löytynyt. Otin yhteyttä Harjattulaan Mika Mäkeen ja kerroin, että pitäisi mennä perjantaina pelaamaan ja tarvitsisin jäsenkortin. Mika totesi heti, että ei tämä ihan näin helposti käy. Kävin seuraavina päivinä esittelemässä pelitaitojani Harjattulassa ja taidettiin pelata muutama reikäkin, ja lopulta sain jäsenkortin ja pääsin Vierumäelle pelaamaan. Silloin hurahdin golfiin totaalisesti, vaikka ensimmäiset vuodet suostuin pelaamaan vain mieheni kanssa. Nykyisin pelaan kausittain 50-80 kierrosta.
– Olen tavannut monia ikäisiäni naisia, jotka ovat pohtineet golfin aloittamista. Useilla heistä kaveri tai puoliso jo pelaa. LadyGolf-toimikunta on jo pitkällä ensi vuoden suunnitelmissaan ja he tekevät hyvää työtä ensi vuotta ajatellen. Löydämmekö naisille uusia pelitapoja, löytyykö peli-iloa? Oikeilla ratkaisuilla naisissa on varmasti potentiaalia, uskoo Hartikainen.

Uuden puheenjohtajan pöydällä on paljon asioita, mutta jostakin on aloitettava. Mitkä ovat sellaisia, joiden työstäminen on aloitettava ensin?
– Liiton talous on tärkein asia, josta tulee pitää huolta. Jäsenmäärä, jäsenhankinta, yhteistyökumppanit ja varainhankinta. Talouden tasapainottaminen, eli kuinka paljon meillä on rahaa käytettävissä ja mihin se käytetään, aloittaa Hartikainen
Seuraavana listalla on kenttien toimintaedellytysten tukeminen. – Ellei meillä ole elinvoimaisia kenttiä, emme saa sinne uusia pelaajiakaan.
Kolmanneksi Hanna nostaa idolit, joita voimme seurata. Esimerkkinä Hanna kertoo jääkiekon nuorten MM-kisoista, joiden lippuja ei oikein saatu kaupattua. – Kisat olivat joulun välipäivinä, jolloin ihmisillä ei ollut suurta innostusta lähteä niitä seuraamaan. Kunnes tuli loppuottelu, joka oli loppuunmyyty huikeiden suomalaisnuorten pelaajien ansiosta. Myös Rion olympialaiset käy esimerkiksi, golfia näytettiin Suomessa parhaaseen katseluaikaan. – Pelaajamme olivat kisassa hyvin mukana ja heidän edesottamuksiaan seurasivat nekin, jotka eivät itse pelaa. Me tarvitsemme suomalaisia menestyjiä, uskon että sillä on junioripelaajiin vaikutusta. Koko sen putken miettiminen aina junioreista kilpagolfiin – miten se tehdään. Onko esimerkiksi urheilulukiot valjastettu golfin osalta? Tarvitaan sekä volyymia sekä laatua, hän korostaa.
– Eikä voida unohtaa yhteistyön merkitystä eri tahojen kanssa – Golfliitto haluaa toimia siinä kokoavana voimana, päättää puheenjohtaja Hanna Hartikainen.

JR

Suomen Golfliiton puheenjohtaja, Hanna Hartikainen.

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös