Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

Hill Side Golf & Country Club

Ympäristöasiat ovat meille tärkeitä

Hill Side Golf & Country Club on rakennettu vanhalle pelto- ja metsämaalle. Rakentamisen aikana keskityttiin siihen, että kenttä sulautuu mahdollisimman hyvin osaksi olemassa olevaa luontoa. Jokikunnan alue tunnetaan perinteisenä Vihdin maaseutumaisemana, mikä näkyy myös kentän rakennusten suunnittelussa. Rakennusten julkisivut on tehty yhteneviksi kentän keskellä sijaitsevan Jokikunnan seurojentalon kanssa. Kuvauspäivänä oli jo saapuvan syksyn tuntua.

Jokainen kenttä valitsee itse alueelleen parhaiten sopivat ruoholaadut. Hill Sidessa rönsyrölliä ja puistonataa kylvetään edelleenkin. Natojen käytöllä pyritään pienempiin lannoitemääriin sekä parempaan talvikestävyyteen. Nataa käytetään väylillä ja lyöntipaikolla, koska se ei vaadi niin paljon kastelua.
Kastelujärjestelmää päivitetään siten, että vettä saadaan lisättyä riittävä määrä oikeaan paikkaan. Myös lannoitusohjelma tarkistetaan vuosittain, jotta ravinnemäärät saadaan optimoitua.
Lannoitteita käytetään vain sen verran, että heinä pysyy tasaisessa kasvussa.

Pelipinnat tärkeitä
Hyvälaatuisten pelipintojen hoitaminen on ensisijainen tavoite kentän tasaisen vihreän värityksen sijaan. Aikaa ja rahaa säästetään "mustavalko" -leikkaamalla kenttiä links-tyyliin. Pelillisesti merkityksettömiä bunkkereita on poistettu työajan säästämiseksi.
Noin 10 hehtaaria pitkänä pidettävistä karheikoista leikataan vain kerran tai kaksi vuodessa. Erityisesti Valley-kentän väylien välialueet pyritään pitämään links-tyylin mukaisina.
Tulevaisuudessa suositaan enemmän nataa kaikilla kentän alueilla. Nadat tulevat toimeen pienemmällä vesimäärällä kuin muut heinälajit.
Viheriöt tappi-ilmastetaan 3-4 viikon välein ja lyöntipaikat ilmastetaan veitsillä tai tapilla 3-4 kertaa kaudessa. Väylät veitsi-ilmastetaan 1-2 kertaa kaudessa sekä syväilmastetaan kerran kauden aikana. Kuitua poistetaan viheriöiltä holkittamalla kerran kaudessa.
Joitakin sektorisadettimia on asennettu viheriöillä ja lyöntipaikolla.

Luonnon monimuotoisuus huomioitu
Hill Side Golf & Country Club pyrkii tukemaan uusia lajeja alueellaan, mikäli siitä ei ole itse golfaamiselle haittaa.
Kenttä suojelee kaikkia harvinaisia ja perinteisiä puulajeja alueellaan sekä pyrkii jättämään muutamia eri kasvityyppejä vesiesteisiin niiden siivoamisen yhteydessä. Tämä myös ehkäisee ravinteiden vuotamisen kentältä.

Kasteluun käytettävä vesi
Vesi kentän alueelle saadaan Vanjoesta, joka virtaa kentän vieressä, Hill-kentän väylän 2 alapuolella. Aluksi vesi pumpataan kastelulampeen, joka on väylien kaksi, kolme ja neljä välissä. Lammen vieressä on kastelupumppaamo, josta vesi pumpataan koko kentän alueelle sekä huoltohallin konepesupaikalle. Juomavesi rakennuksiin tulee kentän omasta kaivosta. Hill Side Golf & Country Clubilla on myös oma jäteveden panospuhdistamonsa, jossa käsitellään klubilta, huoltohallilta sekä muksulasta tuleva vesi. Käsittelyn jälkeen vesi lasketaan kastelulampeen, jossa se sekoittuu joesta otettuun veteen. Myös salaojitus on suunniteltu siten, että suurin osa Hill-kentän väyliltä 2-8 kerääntyneestä vedestä laskee takaisin kastelulampeen. Valley-kentän salaojat laskevat Pikoinojaan, joka puolestaan laskee Vanjokeen ennen vedenottamoa, joten myös osa tästä vedestä saadaan käytettyä uudelleen.

Kastelutekniikalla iso merkitys
Kastelu perustuu aina tarpeeseen. Kentän käytössä on kosteusmittareita, joiden avulla kastelutarve optimoidaan. Kesällä 2017 asennettiin kentälle 6 langatonta kosteusanturia, jotka antavat automaattisen hälytyksen kun kastelua tarvitaan. Tänä kesänä kastelun tarve on ollut vähäinen. Normaalisti 18 -reikäisellä kentällä kesteluvettä käytetään noin 35000 kuutiota, Hill Sidessa käytettiin vain 10 000 kuutiota per 18 reikää.
Kaikilla kentän alueilla käytetään soak/liotustoimintoa, jolla vesi pyritään saamaan tehokkaammin kasvualustaan. Liotus tarkoittaa, että aluetta kastellaan ensin lyhyen aikaa, minkä jälkeen pidetään kymmenen minuutin tauko. Tämän jälkeen aluetta kastellaan uudelleen yhtä kauan kuin ensimmäisellä kerralla. Näin saadaan kasteluvesi imeytymään kasvukerroksiin ja vältetään viheriöiden ulkopuolisten alueiden vettyminen valumavesien johdosta.

Energia sähkön varassa
Kentän ainoa energianlähde on sähkö, joten tarkoitus on päivittää laitteet sellaisiin, joiden energiankulutus on pienempi. Panostaminen led-lamppuihin ja lämmitysjärjestelmän automatisointiin on käynnissä. Kaikilla toimilla tähdätään siihen, ettei kentän alueella käytettäisi yhtään ylimääräistä energiaa.
Kentällä on myös kartoitettu aurinkopaneeli-järjestelmän asentamista ja siirrytty hybridi-leikkureihin niiden paremman hyötysuhteen takia.

Kaikissa kiinteistöissä lämmönkulutusta voidaan säätää. Kaikki halogeenivalaisimet vaihdetaan led-lamppuihin sitä mukaa, kun lamppuja uusitaan. Liiketunnistimiin perustuva valaisu on asennettu kaikkiin klubin saniteettitiloihin. Kosteus- ja hiilidioksidisensoreita on asennettu ohjaamaan ilmanvaihtoa ja tekemään siitä entistä tehokkaamman ja täysin automaattisen. Ilmanvaihto on päällä nykyään vain silloin, kun sitä tarvitaan. Koko alueen rakennusten ja piha-alueiden sähkölaitteet ovat täysin automaattiset ja ohjattavissa huoltohallin tietokoneelta. Tämä mahdollistaa nopeat muutokset järjestelmässä tilanteen mukaan.

Yhteistyökumppanit mukana
Vihti Hill Side Golf & Country Club tukee paikallisia tavarantoimittajia mahdollisimman paljon. Kaikki tuotteet, jotka on järkevästi hinnoiteltu ja jotka ovat saatavilla, tulevat Vihdin ja Karkkilan alueelta. Lähes kaikki muutkin tavarantoimittajat sijaitsevat sadan kilometrin säteellä, pääkaupunkiseudun alueella. Isoimpia ostoja ovat lannoitteet, varaosat ja polttoaineet. Myös polttoaineet ostetaan kansalliselta yritykseltä. Varaosat tulevat yleensä ulkomailta, mutta ne toimitetaan pääkaupunkiseudulla sijaitsevan suomalaisen yrityksen kautta. Yhtiössä on sitouduttu käyttämään paikallisia tavarantoimittajia aina, kun se on mahdollista ja valitsemaan ensisijaisesti suomalaisia tuotteita, mutta joissain tapauksissa joudutaan viimeisenä vaihtoehtona ostamaan tuotteita ulkomailta. Syy tähän on yleensä tuotteiden hinta tai se, ettei tuotetta ole Suomessa saatavilla.

Lannoite- ja torjunta-ainehankinnat
Lannoite- ja torjunta-aineostot pidetään minimissään ja ne mitoitetaan aina yhdelle kaudelle kerrallaan. Vuosittain pyritään tehokkuuden lisäämiseen, jotta aineita tarvitsisi hankki vähemmän ja kustannukset minimissä. Lannoitteet ja muut tuotteet tilataan mahdollisimman suurissa pakkauksissa useiden pienten pakkausten sijaan. Näin vältetään ylimääräisen pakkausjätteen syntyminen. Kuormalavat ja lannoitesäkit kierrätetään sen sijaan, että ne heitettäisiin pois. Eräs työntekijä käyttää apulantasäkkejä polttopuiden myyntipakkauksina.
– Tietoa on olemassa, samoin erilaisia tutkimusmenetelmiä ja mittauksia. Ennen hoidettiin usein arvaamalla, nyt hoito perustuu vankkaan tietoon, kertoo kenttämestari Tommi Turunen.

Kierrätys
Kentällä kierrätetään kaikki kierrätykseen soveltuva materiaali, lasi, pahvi, paperi, metalli, elektroniikka, biojäte ja öljy. Kierrätyskeskus sijaitsee huoltohallin pihassa.
Leikkuujäte heitetään karheikkoon, jossa lannoitteet saadaan uudelleen käyttöön.
Henkilökunta koulutetaan ympäristöasioihin ja kierrätykseen.

Ympäristönsuojelu
Hill Side Golf & Country Club suunniteltiin kuluvan vuosituhannen ensimmäisinä vuosina eli kenttä on vielä suhteellisen uusi. Suunnittelu sisälsi myös riskien hallintaa ja kartoitusta. Vesiasiat olivat pääosassa rakennusluvan myöntämisessä ja kenttä seuraakin naapureiden kaivojen, Vanjoen ja oman kaivonsa vedenlaatua säännöllisesti. Ohjelma veden laadun seuraamiseksi on päivitetty loppuvuonna 2011. Paikallinen vesiviranomainen on hyväksynyt vedenlaadun huolehtimistoimenpiteet.
Pohjavesikaivotutkimukset on tehty vuosittain viiden vuoden ajan.
Ruiskutukset ja kemikaalien käyttö muodostavat riskin ympäristön laadulle ja niitä käytetään pienin mahdollinen määrä, ainemääriä seurataan tiukasti ja niiden käyttö merkitään muistiin. Ainoastaan koulutettu henkilökunta käsittelee kasvinsuojeluaineita.

Jokikunnan yhteisönä
Hill Side Golf & Country Club sijaitsee keskellä Jokikunnan kylää, jossa toimii erittäin aktiivinen kylätoimikunta. Kylässä on peruskoulu, muttei muita julkisia palveluita. Kylätoimikunnan talo sijaitsee maalla, joka on vuokrattu golfklubilta. Kenttä osallistuu kylätoimikunnan tapahtumiin ja tarjoaa ilmaiset tilat toiminnalle aina, kun kylän asukkaat niitä tarvitsevat.
Kenttäyhtiö tarjoaa kylän lapsille ilmaisia golfharjoituksia ja -välineitä. Lähellä oleva lukio tarjoaa golfharjoituksia osana liikunnanopetusta. Golfopettajamme ohjaavat opetusta.
Ympäristöjärjestelmä on käsitelty hallituksen kokouksessa ja hallitus on siihen sitoutunut.

Hill Siden kenttämestari Tommi Turunen on yksi alan parhaita osaajia ja kysytty asiantuntija kasvinsuojeluaineissa. Tunnin kestänyt kierros 2 x 18 reiän kenttäalueella Tommin kanssa vakuutti ja arvostus suomalaiseen kentänhoito-osaamiseen kasvoi.

Hill Side Golf & Country Club sijaitsee Vihdissä, 40 kilometriä Helsingistä Turun suuntaan. Ensimmäiset 27 reikää (Hill Course 18 + Valley Course 9) avattiin vuonna 2005. Vuonna 2011 Valley Courselle avattiin yhdeksän reikää lisää, ja Hill Side Golf & Country Club laajeni kahdeksi täysmittaiseksi 18 reiän kentäksi. Hill Course on klubikenttä ja Valley kilpakenttä, mm. greeninopeuksien osalta.

http://www.hillsidegolf.fi/

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
BirdieTime
Matkailun teemanumero 2-18
Golfkenttien Some-näkyvyys
takaisin ylös