Ruoho on vihreämpää jäsenkentillä!

Uutiset

Mitä teen osakkeelleni?

julkaistu 11.10.2017

Yhdistyksemme monivuotinen puheenjohtaja Hans Weckman jätti tehtävänsä kesken toimintakauden, estääkseen mahdolliset eturistiriidat yhdistyksemme toimintaperiaatteiden ja hänen golfiin liittyvän uuden tehtävänsä välillä. Yhdistyksemme kiittää häntä siitä erittäin ansiokkaasta työstä, jonka tuloksena yhdistyksemme on kehittynyt merkittäväksi valtakunnalliseksi golfalan toimijaksi.

Yhdistyksenä olemme viimevuosina tuoneet voimakkaasti esille huolemme golf-yhtiöiden osakkeenomistajien asemasta osakkeiden omistajina totaalisesti muuttuneessa markkinatilanteessa verraten aikaan, jolloin osakkeita hankittiin.
Erityisen painokkaasti esille on tuotu golfosakeyhtiöiden vanhentuneet yhtiöjärjestykset sekä yhtiöiden hallitusten kyky ja osaaminen muutoksen aikaansaamiseksi, vastaamaan tämän päivän ja erityisesti tulevaisuuden tilanteita ja vaatimuksia niin, että golfyhtiö pystyy toimimaan ilman suuria riskejä rahoituksensa suhteen.

Lähtökohtaisesti suurin yksittäinen ongelma osakekentillä on omistajilleen tarpeettomat osakkeet ja niiden mukanaan tuoma vastikevelvollisuus. Mikäli toimintaa aiotaan jatkaa nykyisellä osakeyhtiömallilla, jossa osakkeet omistaa pääsääntöisesti kentän omat pelaajat, edellyttää se yhtiöltä toimenpiteitä, joilla omistajilleen tarpeettomat osakkeet saadaan “imuroitua” pois sekä lisäksi vastikevelvollisuuden poistamisen osakkeilta, joita ei käytetä pelaamiseen.

Yhtiön saaminen sellaiseen toimintamuotoon, jossa edellä esitetyt asiat saadaan tehtyä, vaatii yhtiöiden hallituksilta erittäin pitkäjänteistä toimintaa sekä laajaa ymmärrystä markkinoiden muutokseen ja niiden luomiin haasteisiin. Aivan varmasti yhtiökokouksiin tulee omistajia, jotka vastustavat muutosta, koska se välttämättä nostaa jonkin verran jäljelle jäävien, pelikäytössä olevien osakkeiden vastiketta, mutta samalla he unohtavat, että näin luodaan yhtiölle aivan toisenlaiset mahdollisuudet myydä vuokrapelioikeuksia ja kertapelioikeuksia sekä niiden yhdistelmiä. Tulevissa yhtiökokouksissa onkin tärkeää, että niissä valitaan hallituksiin henkilöitä, joilla on mahdollisimman laaja osaaminen ja kokemus yhtiöiden johtamisessa, visioiden luomisessa sekä strategioiden ja toimintasuunnitelmien tekemisessä pitkäjänteisesti yli tilikausien. Erittäin haitallista yhtiöille on antaa joidenkin “turhapurojen”, joita jokaisessa yhtiössä esiintyy, johdattaa yhtiökokouksen hallitusten valintaa väärällä, itse keksityllä informaatiolla ja tyhjillä spekulaatioilla. Valitessanne yhtiön hallituksen jäseniä perehtykää henkilöiden kompetenssiin hoitaa yhtiötä, omaisuuttanne, ja käykää älyllisesti rehellistä keskustelua avoimesti yhtiön tilanteesta ja hallituksen muodostamisesta. Näin ette ajaudu henkisesti jäykkään ja asenteelliseen lopputulokseen, joka johtaa vain entistä vaikeammin ratkaistaviin tilanteisiin. Muutos on aina edessämme ja siihen pitää reagoida.

Lopuksi otsikkoon viitaten, mitä tehdä osakkeelle? Parasta on tietysti omistaa se, jos se on terveestä, hyvin johdetusta yhtiöstä ja käytät sen tuomaa pelioikeutta hyväksesi. Mikäli näin ei ole, sitten joudut miettimään tarjolla olevia vaihtoehtoja, ja toivottavasti yhtiöt ymmärtävät tehdä kuten alussa mainittiin ja näin osakkeesta ei tule ongelma omistajalleen.

Toisaalta ei varmasti ole poissuljettua, että tulevaisuudessa syntyy yhtiöitä, jotka ostavat golfyhtiöiden osakkeet ja rakentavat niistä golfharrastukseen toimivia monipuolisia kokonaisuuksia, joita pelaajat käyttävät oman tilanteensa ja tarpeensa mukaan. Kurk Golf on avannut tämän toimintamuodon, mielenkiinnolla jäämme odottamaan miten tilanne kehittyy.

Miellyttäviä syksypelejä
Jarmo Turtiainen

> takaisin uutisiin

Missä keskustelu?

Mitä tarkoittaa Honour-lehden sivuilla "osallistu keskusteluun osoitteessa: www.sgky.fi"? Missä sellainen keskustelu on?

- kirjoittanut Juha Peltonen | 28.04.2016

KOMMENTOI

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:

Liity postituslistalle

SGK-LAKINEUVONTA
Suomen luontoystävällisin golfkenttä
–––––––––––––––––––––––
takaisin ylös